Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Proeftuin Enschede risicogestuurd (afval)waterbeheer (2015)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 40,-
Leden € 20,-

Met de methodiek van risicogestuurd beheer kunnen beheerders, bestuurders en uitvoerders zowel onderling als naar bewoners en bedrijven de gemaakte keuzes over te verwachten serviceniveau en bijbehorende lasten helder maken. In dit rapport leest u zowel over de weg van ontwikkeling als de bereikte resultaten in deze proeftuin. De resultaten zijn ook bruikbaar voor andere gemeenten en waterschappen, maar vragen op onderdelen een vertaling naar de eigen context.