RIONED Routekaart (2019 - 2020)

Laatst geac­tu­aliseerd 25 juni 2019

Klimaatverandering, gegevensgebruik, professionaliteit en doelmatigheid zijn grote opgaven in het stedelijk waterbeheer. In de Routekaart 2019 – 2020 staat hoe Stichting RIONED de vakwereld hierin ondersteunt.

De mens komt steeds meer centraal te staan in het stedelijk waterbeheer. Stichting RIONED richt zich in de eerste plaats op de vakmensen met het geven van richting en het aanbieden van concrete producten. Perceeleigenaren en bewoners zijn ook doelgroepen vanwege hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden.
De Routekaart is de opvolger van het Jaarbericht van Stichting RIONED.
 
Download gratis of bestel een gedrukt exemplaar van de Routekaart (2019 - 2020).