De raad van toezicht en de organisatie

Laatst geac­tu­aliseerd 01 januari 2024

Op deze pagina vindt u meer informatie over de raad van toezicht, de Commissie vaststelling leidraden en handreikingen (cvlh), het bureau van Stichting RIONED en vacatures.

De raad van toezicht

De raad van toezicht van Stichting RIONED bestaat per 1 januari 2024 uit:

 • Marieke Moorman (burgemeester Land van Cuijk), onafhankelijk (voorzitter)
 • Nelly Kalfs (burgemeester Lingewaard), namens de gemeenten
 • Geert-Jan ten Brink (dijkgraaf Hunze en Aa's), namens de waterschappen 
 • Gabriël Spruijt (Executive Vice President DYKA Group), namens de bouw- en productiebedrijven
 • Robbert Loos (directeur Vereniging Afvalbedrijven), namens de dienstverlenende bedrijven

Statuten van Stichting RIONED.
Privacy statement van Stichting RIONED.

Commissie vaststelling leidraden en handreikingen (cvlh)

Autorisatie van producties van Stichting RIONED met een algemene gelding vindt plaats door de Commissie vaststelling leidraden en handreikingen (cvlh). De samenstelling van de cvlh is:

 • Diederik Anema (gemeente Apeldoorn)
 • Teije Dalstra (waterschap Hollandse Delta)
 • Karst Jan van Esch (NLingenieurs, Sweco)
 • Annemiek Houtman (Vereniging van Producenten van Betonleidingsystemen VPB)
 • Rob Kleijwegt (Waterschap Rivierenland), voorzitter
 • Thijs Kroese (Bureau Leiding, Wavin Nederland B.V.)
 • Martin Nederlof (Vereniging Afvalbedrijven, Van der Valk + De Groot B.V.)
 • Bert Palsma (STOWA)
 • Marcel Tirion (gemeente 's-Gravenhage)
 • Willem Jan de Voogd van der Straaten (gemeente Tholen)
 • Hilde Niezen (Stichting RIONED)
 • Oscar Kunst (Stichting RIONED), secretaris.

Begeleidingscommissies zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de door een project beoogde resultaten.

Het bureau

De medewerkers van Stichting RIONED organiseren de activiteiten, besteden projecten uit en verzorgen de communicatie.

 • Hilde Niezen, Directeur-bestuurder
 • Ton Beenen, Programmamanager
 • Eric Oosterom, Programmamanager
 • Marleen Arntz, Projectmanager
 • Arianne Fijan, Projectmanager
 • André de Haan, Projectmanager 
 • Saskia Holthuijsen, Projectmanager
 • Jay Jay Kleinendorst, Projectmanager
 • Oscar Kunst, Projectmanager
 • Alexandra Lamp, Trainee
 • Marlijn Steen, Projectmanager
 • Yvonne Rietveld, Communicatieadviseur
 • Sandra Scherrenburg, Bureausecretaris

Vacatures

Een overzicht van recente vacatures.