Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Het nut van stedelijk waterbeheer (2016)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden Gratis
Leden Gratis

Monitor gemeentelijke watertaken 2016

De gemeente haalt afvalwater, overtollig regenwater en grondwater op bij inwoners en bedrijven om het naar sloten, kanalen, de bodem of de rioolwaterzuivering te brengen. Dit stedelijk waterbeheer is niet alleen letterlijk en figuurlijk voor ons gemak, maar ook belangrijk uit oogpunt van volksgezondheid, droge voeten en milieubescherming. Deze Monitor gemeentelijke watertaken gaat over de inspanningen van de gemeenten om de riolering op peil te houden, hevige regen te verwerken en de waterkwaliteit te bevorderen. Ook kijkt de monitor naar de ontwikkelingen en uitdagingen voor de komende jaren.

De Monitor gemeentelijke watertaken is de opvolger van de Benchmark rioleringszorg die in 2010 en 2013 plaatsvond. Het verschil is dat de monitor gericht is op het laten zien van de prestaties voor de samenleving, terwijl de benchmark zich richtte op het vergelijken van gemeenten. Stichting RIONED heeft de monitor mede in het kader van het Bestuursakkoord Water en op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten samengesteld. De uitgave is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de uitvoering van de gemeentelijke watertaken.