Kosten lidmaatschap

Laatst geac­tu­aliseerd 05 januari 2023

 

Categorie  Grondslag Tarief 2023
Gemeenten per woning € 0,257
(aantal woningen per 1-1-2023
volgens CBS)
(minimum € 1.134)
Provincies < 1 mln. inwoners € 2.572
1 - 2 mln. inwoners € 2.978
> 2 mln. inwoners € 3.385
Waterschappen per inwoner € 0,0035
(minimum € 1.134)
Ministeries per directie € 1.319
Adviesbureaus eenmanszaak (zzp'er) € 1.134
2 – 25 medewerkers € 1.581
26 – 75 medewerkers € 2.184
76 – 150 medewerkers € 3.286
> 150 medewerkers € 5.460
Bedrijven: koepels    
Bedrijven omzet < 2 mln *1 € 1.581
  omzet > 2 mln *1 € 2.631
  eenmanszaak (zzp'er) € 1.134
Koepel per organisatie € 4.628
Onderwijsinstellingen per instelling *2 € 567


*1: Voor leden van VA en Techniek Nederland geldt een afzonderlijke regeling. Neem contact op met Stichting RIONED.
*2: 50% korting op minimum-bijdrage om onderwijs op het vakgebied te stimuleren.
De lidmaatschapsbijdragen zijn exclusief btw.
De algemene voorwaarden begunstigerschap Stichting RIONED zijn van toepassing.