Kosten lidmaatschap

Laatst geac­tu­aliseerd 31 december 2021

 

Categorie  Grondslag Tarief 2022
Gemeenten per woning 0,234
(aantal woningen per 1-1-2022
volgens CBS)
(minimum € 1090)
Provincies < 1 mln. inwoners 2340
1 - 2 mln. inwoners 2710
> 2 mln. inwoners 3080
Waterschappen per inwoner 0,0032
(minimum € 1090)
Ministeries per directie 1200
Adviesbureaus eenmanszaak (zzp'er) 1090
2 – 25 medewerkers 1520
26 – 75 medewerkers 2100
76 – 150 medewerkers 3160
> 150 medewerkers 5250
Bedrijven eenmanszaak (zzp'er) 1090
  individueel bedrijf *1
omzet < 2 mln
1520
  individueel bedrijf *1
omzet > 2 mln
2530
Koepel per organisatie 4450
Onderwijsinstellingen per instelling *2 545


*1: Voor leden van VA en Techniek Nederland geldt een afzonderlijke regeling. Neem contact op met Stichting RIONED.
*2: 50% korting op minimum-bijdrage om onderwijs op het vakgebied te stimuleren.
De lidmaatschapsbijdragen zijn exclusief btw.
De algemene voorwaarden begunstigerschap Stichting RIONED zijn van toepassing.