Kosten lidmaatschap

Laatst geac­tu­aliseerd 11 december 2020

 

Categorie  Grondslag Tarief 2021
Gemeenten per woning 0,225
(aantal woningen per 1-1-2021
volgens CBS)
(minimum € 1050)
Provincies < 1 mln. inwoners 2250
1 - 2 mln. inwoners 2600
> 2 mln. inwoners 2960
Waterschappen per inwoner 0,00304
(minimum € 1050)
Ministeries per directie 1155
Adviesbureaus eenmanszaak (zzp'er) 1050
2 – 25 medewerkers 1460
26 – 75 medewerkers 2020
76 – 150 medewerkers 3040
> 150 medewerkers 5050
Bedrijven eenmanszaak (zzp'er) 1050
  individueel bedrijf *1
omzet < 2 mln
1460
  individueel bedrijf *1
omzet > 2 mln
2430
Koepel per organisatie 4280
Onderwijsinstellingen per instelling *2 525


*1: Voor leden van VA en Techniek Nederland geldt een afzonderlijke regeling. Neem contact op met Stichting RIONED.
*2: 50% korting op minimum-bijdrage om onderwijs op het vakgebied te stimuleren.
De lidmaatschapsbijdragen zijn exclusief btw.
De algemene voorwaarden begunstigerschap Stichting RIONED zijn van toepassing.