Kosten lidmaatschap

Laatst geac­tu­aliseerd 13 mei 2020

 

Categorie  Grondslag Tarief 2020
Gemeenten per woning 0,221
(aantal woningen per 31-12-2019
volgens CBS)
(minimum € 1035)
Provincies
< 1 mln. inwoners

2210
1 - 2 mln. inwoners 2560
> 2 mln. inwoners 2910
Waterschappen per inwoner
0,00303
(minimum € 1035)

Ministeries

per directie

1135
Adviesbureaus
eenmanszaak (zzp'er)

1035
2 – 25 medewerkers 1435
26 – 75 medewerkers 1990
76 – 150 medewerkers 2995
> 150 medewerkers 4970

Bedrijven:
   
- eenmanszaak zzp'er 1035
- individuele bedrijven *1 omzet < 2 mln 1435
  omzet > 2 mln 2390
- koepel per organisatie 4210

Onderwijsinstellingen

per instelling *2

517,50


*1: Voor leden van VA en Techniek Nederland geldt een afzonderlijke regeling. Neem contact op met Stichting RIONED.
*2: 50% korting op minimum-bijdrage om onderwijs op het vakgebied te stimuleren.
De lidmaatschapsbijdragen zijn exclusief btw.
De algemene voorwaarden begunstigerschap Stichting RIONED zijn van toepassing.