Kosten lidmaatschap

Categorie  Grondslag   Tarief 2019
Gemeenten per woning   0,212
(aantal woningen per 31-12-2018 volgens CBS)   (minimum € 995)
Provincies
< 1 mln. inwoners

 

2125
1 - 2 mln. inwoners   2460
> 2 mln. inwoners   2795
Waterschappen per inwoner
 

0,0029
  (minimum € 995)

Ministeries

per directie

 

1090
Adviesbureaus
eenmanszaak (zzp'er)
 
995
2 – 25 medewerkers   1380
26 – 75 medewerkers   1910
76 – 150 medewerkers   2880
> 150 medewerkers   4775

Bedrijven:
     
- eenmanszaak zzp'er   995
- individuele bedrijven *1 omzet < 2 mln   1380
  omzet > 2 mln   2295
- koepel bedrag of per bedrijf   4045

Onderwijsinstellingen

per instelling *2

 

497,50 


*1; Voor leden van VA en Techniek Nederland geldt een afzonderlijke regeling. Neem contact op met Stichting RIONED.
*2; 50% korting op minimum-bijdrage om onderwijs op het vakgebied te stimuleren.
De lidmaatschapsbijdragen zijn exclusief btw.
De algemene voorwaarden begunstigerschap Stichting RIONED zijn van toepassing.


Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE