De (on)zin van de Omgevingswet

Laatst geac­tu­aliseerd 11 februari 2020

Impressie van de parallelsessie 'De (on)zin van de Omgevingswet' tijdens de RIONEDdag 2020.

v.l.n.r.: Buzzmaster Michel Loeve, Simon Handgraaf, dagvoorzitter Maarten Bouwhuis en Gert Dekker.Vergroot afbeelding

Gert Dekker van Ambient en Simon Handgraaf van Colibri vertelden aan zo’n 200 belangstellenden in de theaterzaal over de belangrijkste instrumenten van de omgevingswet:

  • De Omgevingsvisie waarin de gemeente haar visie geeft op wat zij belangrijk vindt in de openbare ruimte, zowel wat betreft de inhoud als de spelers. Voor rioleringsbeheer zijn dat bijvoorbeeld de delen van de openbare ruimte die beschikbaar zijn voor het opvangen van extreme buien, en onder welke omstandigheden dat toegestaan is. En de mate van ontzorging van bewoners en bedrijven: welke rol (en verplichtingen) krijgen zij zelf.
  • De Omgevingsprogramma’s waarbij de gemeente de keuze heeft om een meer sectoraal uitvoeringsprogramma te maken op het gebied van water en riolering, of breder, waarin verschillende vakgebieden bij elkaar komen. Net zoals in het huidige GRP is het de onderbouwing voor de keuze van maatregelen. Verder is het programma nodig voor het financiële meerjarenperspectief om de rioolheffing te kunnen opleggen.
  • Het Omgevingsplan waarin het bestemmingsplan en alle ruimtelijk gebonden verordeningen bij elkaar komen. Voorlopig blijven de oude regels via de bruidsschat nog geldig. Maar omdat veel rijksregels verdwijnen, moet iedere gemeente bepalen hoe zij hiermee om wil gaan. Daarvoor gaat Stichting RIONED samen met de VNG en ministeries een model ontwikkelen.

Met de Buzzmaster werd de zaal uitgedaagd met cases en vragen. Driekwart van de deelnemers had wel enig idee wat er op hem of haar afkwam. Toch bleek het nog lastig om te bepalen of iets in de visie, het programma of het plan geregeld moet worden. Het publiek wil daar graag ondersteuning van stichting RIONED bij hebben. Dat geldt vooral voor het Omgevingsprogramma Water en Riolering, maar ook voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

Bekijk de presentatie.

Lees ook de verslagen van de andere sessies tijdens de RIONEDdag 2020.