Crisismanagement door waterschap

Laatst geac­tu­aliseerd 11 februari 2020

Impressie van de parallelsessie 'Crisismanagement door waterschap' tijdens de RIONEDdag 2020.

Jan Polman.Vergroot afbeelding

Jan Polman van Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) vertelde over de praktijk bij een incident of crisis. Daarbij zijn protocollen en een geoefende crisisorganisatie waardevol, maar gezond verstand en praktisch handelen ook. Hij presenteerde twee recente crisiscasussen van WRIJ:

  1. Droogte van 2018 en 2019 met grote schade aan economie, ecologie en dijken in de Achterhoek. Dit leidt tot een gebiedsinrichting en peilbeheer die nog meer gericht zijn op vasthouden van water. Er is een Dashboard Weer en Water ingericht en er vinden analyses plaats om de toekomstige inrichting en het functioneren te ondersteunen: ten eerste de sponswerking in de stad verbeteren en benutten en ten tweede sponswerking van akkerbouwgrond herstellen.
  2. Persleidingbreuk in 2018 waardoor er afvalwater van twee zuivelfabrieken de rivier de Berkel in stroomde en massale vissterfte optrad. Om de gevolgen te beperken werden stuwen dichtgezet, afvalwater omgeleid, zuurstof in de Berkel gebracht, de persleiding gerepareerd en werden de natuur en omgeving schoongemaakt. De evaluatie van het incident gebeurde op twee manieren: 1. oorzaak van de breuk achterhalen en 2. het functioneren van de crisisorganisatie. De diverse aanbevelingen zijn openbaar beschikbaar via WRIJ.

Er kwamen veel vragen uit de zaal over de lijntjes tussen de crisisorganisatie en overheden en andere belanghebbenden. En over media-aandacht, beheer en monitoring van assets en ecologie. De burgemeester van gemeente Berkelland Joost van Oostrum was (niet toevallig) aanwezig als sessievoorzitter. Hij vulde Polman aan over het verloop van het contact tijdens de crises tussen waterschap en gemeente. Het waterschap was leidend, maar waar relevant werd de gemeente betrokken bij het maken van afwegingen. 

Bekijk de presentatie.

Lees ook de verslagen van de andere sessies tijdens de RIONEDdag 2020.