GWSW-Kentallen in ontwikkeling

Laatst geac­tu­aliseerd 11 februari 2021

Kentallen en afvoerrelaties van rioolstelsels en rioleringsgebieden zijn essentieel voor het uitwerken van afvalwaterprognoses. Het datamodel GWSW-Kentallen is ontworpen om de gegevensuitwisseling hiervoor te harmoniseren en standaardiseren. Een eerste conceptversie is beschikbaar voor review.

Sinds medio 2020 werkt een kleine werkgroep van Stichting RIONED samen met Jordie Netten (Nelen en Schuurmans) en Marinus Vonhof (Sweco, GWSW-team) aan de ontwikkeling van GWSW-Kentallen, mede op verzoek van en in samenwerking met de Community of Practice  Afvalwaterprognoses van STOWA

Kentallen en afvoerrelaties van rioolstelsels en rioleringsgebieden zijn belangrijk voor het kunnen maken van afvalwaterprognoses, die nodig zijn voor investeringsplanningen van assets op de langer termijn. Om de prognoses te kunnen maken zijn object- en systeemgegevens van waterschappen en gemeenten nodig. GWSW-Kentallen specificeert welke gegevens dat zijn en aan welke eisen die gegevens moeten voldoen.

Afvoernetwerk geschematiseerd in GWSW-Kentallen.Vergroot afbeelding

Inmiddels is een eerste conceptversie van het model GWSW-Kentallen gepubliceerd. Dit concept zal nu in een aantal praktijktoetsen met gemeenten en waterschappen beproefd en aangescherpt worden. Daarin worden vier stappen doorlopen: eerst toetsen of het voorgestelde modelconcept (afvoernetwerk) klopt, dan of de daarin opgenomen velden toereikend zijn. Stap 3 is het vullen van een of meerdere datasets conform GWSW-Kentallen. In stap 4 willen we GWSW-Kentallen (laten) gebruiken in applicaties voor het daadwerkelijk maken van prognoses.

De open publicatie van het conceptmodel via Github is een uitnodiging aan alle belanghebbenden om het model te bekijken en daarop te reageren via gwsw@rioned.org. De werkgroep zal de spontane reacties en de informatie van stappen 1 en 2 uit de praktijktoetsen gebruiken om het model te evalueren en verbeteren. De evaluatie staat gepland in week 13. Na aanpassing wordt het model gebruikt in stap 3 in voorjaar 2021.

De laatste stap van de praktijktoets is het daadwerkelijk toepassen van GWSW-Kentallen in een applicatie, met andere woorden: Specificeert GWSW-Kentallen de invoerdata in voldoende mate om afvoerscenario’s te kunnen doorrekenen? Belangstellenden (zoals applicatiebouwers) voor dat deel van de praktijktoets kunnen zich al melden via gwsw@rioned.org.