In deel 2 vergroot u het inzicht in het functioneren van het watersysteem en bepaalt u of maatregelen noodzakelijk zijn.

Kosten en tijdbesteding

Een nadere analyse vergt inzet van mensen en middelen. Omwille van de doelmatigheid is het belangrijk:
  • de nadere analyse alleen te doorlopen als dat nodig is;
  • niet méér te analyseren dan nodig is.
U hoeft niet altijd alle mogelijke analyses gedetailleerd uit te werken. Het gaat erom de werkelijke problemen te identiceren en inzicht te krijgen in wat nodig is om deze problemen slim aan te pakken.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel