Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Denkstappenplan (2014)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden Gratis
Leden Gratis

In het Bestuursakkoord Water (BAW) is afgesproken dat de doelen en effecten centraal staan en niet de normen of geleverde inspanning. Dat geldt ook voor praktische zaken als nieuwe lozingen, het realiseren van waterberging, heroverweging van een bergbezinkbassin, problemen met bestaande lozingen of uitbreidingen van een rioolstelsel. Vanuit de praktijk (onder andere van de werkgroep Riolering West-Nederland) kwam de vraag hoe beheerders hiermee kunnen omgaan. Hierop hebben STOWA en Stichting RIONED ter ondersteuning een denkstappenmodel ontwikkeld.

Drie stappen

Het denkstappenmodel werkt van grof naar fijn en bestaat uit drie delen:

  1. Grove schifting. Eerst bepalen gemeente en waterschap gezamenlijk op basis van een snelle beoordeling of er een probleem is. Alleen als er problemen te verwachten zijn of dit onduidelijk is, gaat u verder met stap 2.
  2. Nadere analyse. In deze stap analyseren gemeente en waterschap gezamenlijk de eventuele problemen. Dit geeft een duidelijker beeld van de ernst en oorzaken. Op basis van de nadere analyse bepalen gemeente en waterschap of maatregelen nodig zijn.
  3. Maatregelen. In dit laatste deel bekijken waterschap en gemeente gezamenlijk welke maatregelen nodig zijn om het probleem op te lossen of de ambities te realiseren. Daarbij brengen zij ook de kosten in beeld.

Veel vraagstukken zullen geen probleem vormen. Het gezamenlijk vaststellen van dat feit in stap 1 geeft u de mogelijkheid om dat ook te formaliseren. Als het minder duidelijk is of een vraagstuk daadwerkelijk een probleem is, biedt stap 2 de mogelijkheid om dat nader te onderzoeken. Daaruit blijkt of maatregelen gewenst zijn of niet. Als maatregelen nodig zijn, bekijkt u in stap 3 welke maatregelen mogelijk zijn en of deze daadwerkelijk bijdragen aan het oplossen van het probleem. Is dat niet mogelijk of zijn de kosten te hoog? Dan kunt u de gezamenlijke ambitie opnieuw vaststellen (en gaat u terug naar stap 2).

Als u papier bestelt krijgt u een poster en een boekje. De poster kunt u ook apart downloaden.