Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Ervaringen met de aanpak van regenwateroverlast in bebouwd gebied (2014, RIONEDreeks 18)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 40,-
Leden € 20,-

Hoe ver moeten we gaan in het investeren in maatregelen om regenwateroverlast nu en in de toekomst tegen te gaan? Dit is een kernvraag in het huidige stedelijke waterbeheer. In dit boek delen ruim twintig auteurs van adviesbureaus, gemeenten en bedrijven hun inzichten, benaderingen en aanpakken. Een scala aan analysemethoden, modelontwikkelingen en maatregelen op gebied van berging, afvoer, ruimtelijke inrichting en in en om de woning komen aan bod. Een bundel met state of the art methodologische ontwikkelingen en praktische voorbeelden voor het omgaan met hevige buien. U hoeft de extreme bui niet meer af te wachten, maar u kunt met dit boek nu al ervaring opdoen.

De publicatie kunt u ook downloaden als een hires pdf (circa 110 mB) en als een hires artikel: