Inzendingen

Voorspellend onderhoud met SAM4

In de afvalwaterindustrie faalt elk jaar 7% - 15% van de pompen. Dit leidt tot kosten voor storingsonderhoud, kwaliteitsproblemen en stilstand.
SAM4 is de oplossing voor voorspellend onderhoud en bestaat uit sensoren, analyse en een dashboard dat 24/7 informatie biedt over de gezondheid, prestaties en energieverbruik van verbonden assets en daarmee onder andere ongeplande stilstand voorkomt.

Lees Meer
Kolkgoot

De kolkgoot voert zonder buizen hemelwater van de straat af naar oppervlaktewater, een wadi of een andere oppervlakkige berging. De kolkgoot heeft een grote capaciteit, is onderhoudsarm en ongevoelig voor schades. Zo bieden we het hoofd aan extreem weer en houden toch de fysieke leefomgeving robuust en toegankelijk. De kolkgoot past in een bandenlijn, dus blijven de werkzaamheden beperkt.

Lees Meer
Digitaal samenwerken met GIS-portaal

Rotterdam en Stichting Rondom GWW hebben in rioleringsprojecten stappen in digitale samenwerking genomen. Het GIS portaal is het middelpunt waarop alle data, zowel 2D/3D CAD, onderzoeken en inmetingen verzameld en ontsloten wordt. De data in het GIS portaal is geconformeerd aan GWSW. In het GIS portaal wordt ook de link gelegd met het kwaliteitsborgingssysteem en het document management systeem.

Lees Meer
ZOAK

De ZOAK® klinker (Zeer Open Afval Keramiek) is een volledig circulair product uit gerecycled keramiek. Ze hebben de unieke eigenschap dat ze 100% waterdoorlatend zijn en zelfs tijdelijk water (5mm per m2) vasthouden. Andere eigenschappen zijn; vorstbestendig, geluid reducerend, kleurvast en zeer sterk. Door de lange levensduur is de openbare ruimte ‘de plek’ voor de ZOAK® klinker.

Lees Meer
Met een drone het riool inspecteren

Recent heeft Van der Velden rioleringsbeheer een test gedaan om het riool te inspecteren met een drone. Het antwoord op de vraag of deze test geslaagd is? Ja, absoluut!

Lees Meer
(d)rainwell dakwater schoon de grond in

De (D)rainwell is een bereikbare bovengrondse gecombineerde blad-sediment/zandvang kolk, geplaatst onder de regenpijp om het dak af te koppelen. Blad uit de regenpijp valt op het rooster en waait weg. Fijn zand/sediment wordt opgevangen in het filter. Zichtbaar wordt wanneer het reinigen van het filter nodig is. (D)rainwell houdt het ondergrondse buffersysteem - naar keuze - vrij van vervuiling.

Lees Meer
Flowsand, brekerzand met sponswerking

Door een nieuw type bestratingszand zakt hemelwater makkelijker weg in versteend gebied. Regulier brekerzand is door Aquaflow bv voorzien van een toevoeging waardoor het, net als een spons, hemelwater opneemt. De jaarlijkse afstroming naar kolken halveert, verdroging wordt tegengegaan en energie (pompen) bespaard. Dordrecht heeft een straat met flowsand ingeveegd en meet in de praktijk.

Lees Meer
BOB meten met RioApp

BOB metingen op het riool zijn belangrijk om verzakkingen te monitoren. Registratie in Excel of analoog kan vaak niet makkelijk verwerkt worden en raakt kwijt. Hier gaat veel geld verloren. Met RioApp raakt data niet meer kwijt omdat het wordt opgeslagen in een database op een server. Door het aanmaken van projecten en toewijzen aan anderen kan de data makkelijk en snel ingewonnen worden en verstuurd worden.

Lees Meer
EeRiC

EeRiC is een platform waar meet- en modeldata real-time worden uitgewisseld, geanalyseerd, gevisualiseerd en teruggekoppeld via on-line signaleringen en rapportages. Met EeRiC brengen we theorie en praktijk bij elkaar, vergemakkelijken wij analyses, verbeteren wij meetnetten en modellen, pakken wij uw databerg aan en last but not least verbeteren we het beheer van uw rioolstelsel.

Lees Meer

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE