Zuiveringstaak voor stedelijk afvalwater Het waterschap heeft de specifieke taak om stedelijk afvalwater dat via het openbare vuilwaterriool wordt aangeboden, te zuiveren (art. 2.17 Ow). De zuiveringstaak vloeit voort uit de Europese Richtlijn stedelijk afvalwater. Voor de zuivering wordt gebruikgemaakt van een zuiveringstechnisch werk (rioolw

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel