Nieuws

Proefschrift: Veroudering van kunststofbuizen in afvalwatersystemen

Publicatiedatum 14 maart 2023

Konstantinos Makris is op 8 december 2022 aan de TU Delft gepromoveerd. Zijn onderzoek had als doel om  handvatten te geven voor de inschatting van de technische restlevensduur van kunststof riolering. Dit onderzoek is 1 van de onderzoeken uitgevoerd binnen het Kennisprogramma Urban Drainage. De Nederlandse samenvatting met de belangrijkste resultaten van zijn proefschrift is nu beschikbaar.

Stichting RIONED en STOWA publiceren de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift ‘Ageing of plastic pipes in urban drainage systems’ van Konstantinos Makris. Deze samenvatting bevat de belangrijkste onderzoeksresultaten voor de praktijk. In het volledige (Engelstalige) proefschrift vindt u meer informatie over de toegepaste methoden, modellen en experimentele opstellingen.

Inhoud onderzoek

Het hoofddoel van dit onderzoek was om de kennis over de veroudering en faalmechanismen van kunststofleidingen uit te breiden en daarmee bij te dragen aan doelmatiger rioolbeheer. Daarnaast was het doel een niet-destructieve inspectiemethode te ontwikkelen voor de beoordeling van de toestand van ondergrondse riolen.

Resultaten onderzoek

Uit de literatuur volgt dat PVC een heel robuust materiaal is met een theoretische levensduur van minstens 100 jaar. Uit inspectiegegevens van drie Nederlandse gemeenten (Almere, Breda, Haarlem) blijkt dat in de praktijk binnen tientallen jaren wel degelijk afwijkingen van de gewenste toestand zijn geconstateerd. In samenwerking met de gemeenten Almere en Breda zijn acht PVC-buizen opgegraven voor gedetailleerd onderzoek naar de oorzaken van geconstateerde defecten. Hieruit bleek dat fouten in de aanleg en graafwerkzaamheden in de directe omgeving van de buizen de belangrijkste verouderingsoorzaken zijn waardoor defecten ontstaan. Makris beveelt daarom aan de behandeling en toezicht bij aanleg van leidingen te verbeteren. 

Ook bleek dat PVC-buizen fysiek verouderen en in de loop van de tijd stijver en brosser worden.  Voor vaststelling van de mate van veroudering in de praktijk is de niet-destructieve vibro-akoestische techniek beproefd. Hiermee blijkt fysieke veroudering van volledig met water gevulde kunststofbuizen meetbaar. 

Naar de Nederlandse samenvatting Veroudering van kunststofbuizen in afvalwatersystemen.

Download het Engelstalige proefschrift met de detailinformatie en de wetenschappelijke onderbouwing van de resultaten via de research repository van de TU Delft.

Kennisprogramma Urban Drainage in het kort

Het Kennisprogramma Urban Drainage is gestart op 1 september 2010. Het programma is er voor de (stedelijk water) sector met gezamenlijke financiering vanuit de sector. Het Kennisprogramma Urban Drainage levert een stevige bijdrage aan zowel de kennisontwikkeling voor als de doorstroom van hoogopgeleiden naar de sector. Elke vier jaar starten vier promovendi, elk met een belangrijk thema uit de sector. Hiermee helpen we de sector met het inspelen op de veranderende uitdagingen. Bij de afronding van een promotieonderzoek maken we de gegenereerde kennis voor de praktijk toegankelijk met een Nederlandse samenvatting.

Meer informatie over het Kennisprogramma Urban Drainage.

 

Alle nieuwsberichten