Nieuws

Kennisbankhoofdstuk ‘Ontwerpen’ volledig vernieuwd

Publicatiedatum 07 november 2023

Het kennisbankhoofdstuk ‘Ontwerpen’ is opnieuw ingedeeld en volledig herzien op basis van actuele inzichten. De uitgebreide reacties bij de tervisielegging hebben we daarin verwerkt. De teksten zijn nu meer dan voorheen gericht op de stedelijk waterbeheerder. Er is expliciet aandacht voor het proces. Daarna zijn de drie ontwerpfasen voor u ontleed in de vaste stappen, met alle cruciale informatie die de stedelijk waterbeheerder nodig heeft.

Als stedelijk waterbeheerder laat u waarschijnlijk regelmatig ontwerpen maken en/of wordt uw bijdrage gevraagd bij de ontwerpen van andere partijen, zoals projectontwikkelaars. Het kennisbankhoofdstuk over het ontwerpen van stedelijk watersystemen en -voorzieningen is geheel vernieuwd. We zetten het voor u op een rij.

Het ontwerpproces

Diverse aspecten van het ontwerpproces komen aan bod, zoals:

  • de betrokkenen bij het ontwerpproces inclusief uw rol als stedelijk waterbeheerder;
  • de afstemming met andere disciplines en andere waterbeheerders;
  • de relatie met het ruimtelijk plan;
  • aandachtspunten bij gefaseerde aanleg.
Het ontwerpproces kent drie fases: schetsontwerp, functioneel ontwerp en detailontwerp. Vergroot afbeelding

Ontwerpfasen en -stappen

Het ontwerpproces kent drie fases: schetsontwerp, functioneel ontwerp en detailontwerp. Het hoofdstuk gaat in op de kenmerken van deze fasen, hun detailniveau en wat er na een fase vast ligt. U vindt er een uitgebreide beschrijving van de zes stappen in elke fase; inventariseren, eisen vaststellen, ontwerpen, toetsen, rapporteren en vaststellen.

Stelsels, voorzieningen en onderdelen

In de ontwerpstap van de schetsontwerpfase kiest de ontwerper de stelsels en voorzieningen. U krijgt ook een indruk van de voor deze fase benodigde ontwerpinformatie. In het functioneel ontwerp geeft de ontwerper nader vorm aan de stelsels en voorzieningen, door de onderdelen die het functioneren beïnvloeden te dimensioneren. Per onderdeel krijgt u de technische hoofdlijnen van waar de ontwerper rekening mee houdt. Het detailontwerp tot slot is een precieze uitwerking van de ontwerpen van de verschillende disciplines.

Belangrijkste vernieuwingen

  • De teksten zijn geschreven vanuit het perspectief van de stedelijk waterbeheerder en bakent duidelijk de verschillende rollen af;
  • Er zijn tabellen gemaakt die u inzicht bieden in de gebruikelijkheid van voorzieningen in stelsels, en de gebruikelijkheid van onderdelen in per voorzieningen. Ook ziet u welke functies ze kunnen hebben;
  • U vindt opsommingen van de onderdelen die u in elk ontwerprapport mag verwachten.

Webinar Hoe komt een ontwerp tot stand | donderdag 30 november om 13:30 uur

Als stedelijk waterbeheerder laat u waarschijnlijk regelmatig ontwerpen maken en/of wordt uw bijdrage gevraagd bij de ontwerpen van andere partijen, zoals projectontwikkelaars. Het hoofdstuk van de Kennisbank Stedelijk Water over het ontwerpen van stedelijk watersystemen en -voorzieningen is opnieuw ingedeeld, geactualiseerd en aangevuld. In dit webinar vertellen Oscar Kunst (Stichting RIONED) en Maria Rus (Gemeente Almere) wat er nieuw is en wanneer en hoe een stedelijk waterbeheerder het kan inzetten.

U kunt u tot en met woensdag 29 november 2023 aanmelden voor het webinar.

Actualisatieslag kennisbank

Stichting RIONED is bezig met een grote actualisatieslag van de Kennisbank stedelijk water. We vinden het belangrijk dat nieuwe en geactualiseerde onderdelen inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn en goed aansluiten op de werkpraktijk. Wij danken u voor uw input bij de ter visielegging van dit hoofdstuk Ontwerpen.

Alle nieuwsberichten