Nieuws

Een mijlpaal voor de nieuwe Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater

Publicatiedatum 02 november 2023

Brussel is druk bezig met de herziening van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater, oftewel de Urban Wastewater Treatment Directive (UWWTD). Het is nu al duidelijk dat deze richtlijn van gemeenten en waterschappen een extra inspanning gaat vragen. De verwachting is dat dit rond de zomer 2024 concreet zal worden. Alvast een korte uitleg in aanloop naar de RIONEDdag sessie.

De Europese richtlijn stelt onder meer eisen aan emissiebeperking, stelselkeuze en klimaatneutraliteit. Geïntegreerde beheerplannen voor stedelijk afvalwater zijn nodig voor een benodigde duidelijke onderbouwing van eventuele maatregelen. Meer monitoring van overstorten en regenwateruitlaten zal nodig zijn. Een mogelijke relatie van gedeeltelijke monitoring op relevante locaties in combinatie met modellering staat nog ter discussie. Daarbij vraagt de UWWTD om betere toegang tot openbare sanitaire voorzieningen en publieksinformatie. 

Werkende gemetselde overstort in een gracht in Tiel.Vergroot afbeelding

Het proces

De 27 EU-lidstaten zijn afgelopen jaar aan de slag gegaan met het gelanceerde Commissievoorstel voor een herziene richtlijn van 26 oktober 2022. Dit leverde interessante discussies en zeker een paar duizend amendementen op. Op verzoek van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft Stichting RIONED wijzigingsvoorstellen gedaan om de nieuwe UWWTD aan te laten sluiten op de Nederlandse praktijk. Ook is input gegeven aan amendementen, die in internationale samenwerking (zoals EWA en CEMR) zijn opgesteld. 

Het Europees Parlement en de Milieuministerraad hebben respectievelijk op 5 en 16 oktober 2023 ieder akkoord gegeven op hun eigen compromisvoorstel. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van milieuministers kunnen nu in een triloog gaan onderhandelen over de definitieve eindtekst van de herziening. Het streven lijkt de onderhandelingen nog in juni 2024 tot resultaat te laten leiden, vóór de aankomende verkiezingen van het Europees Parlement op 6 tot en met 9 juni 2024.

RIONEDdag 2024

Op 1 februari 2024 tijdens de RIONEDdag zullen Saskia Holthuijsen (Stichting RIONED) en Erik Liefting (Partners4UrbanWater) u bijpraten over de stand van zaken en de mogelijke gevolgen van de UWWTD voor het stedelijk waterbeheer in Nederland. Aanmelden voor Consequenties en aanpak Europese afvalwaterrichtlijn in de praktijk (Expozaal) kan binnenkort.

Vragen?

Heeft u specifieke vragen over de richtlijn? Mail ze via info@rioned.org ovv vraag over UWWTD. Waarbij het goed is zich te realiseren dat in de onderhandelingen de uiteindelijke keuzes nog gemaakt gaan worden.

Meer informatie

De 3 proposals voor de zeer geïnteresseerden (voor gemeenten zijn met name de artikelen 5, 19, 21 en 24 relevant, alsmede annex V - inhoud geïntegreerde plannen en VI - publieksinformatie):

Het Water Manifesto van EWA om water prominent op de politieke agenda te krijgen.

Alle nieuwsberichten