Doel Het doel van het Werkplan is dat: werknemers zich maximaal kunnen beschermen tegen het mogelijke gevaar van blootstelling aan asbestvezels; verontreiniging van het milieu met asbest wordt voorkomen; de blootstellingwaarden tijdens het werken steeds in de laagste risicocategorie vallen (risicoklasse 1). Werkingsgebied Werkzaamheden met asbestcement buizen kunnen i

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel