Afvalwater kan in een IBA-systeem drie zuiveringsprocessen ondergaan: fysische zuivering om bezinkbare en opdrijvende stoffen te verwijderen; biologische zuivering om organische stof en stikstof te verwijderen; fysisch chemische zuivering om fosfaat te verwijderen. De fysische en biologische zuivering zijn vooral gericht op vermindering van de zuurstofbindende stoffen, uitgedrukt in BZV en CZV.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel