In het incidentenplan legt u de gemaakte afspraken, processen en procedures vast. De calamiteitenorganisatie rioleringsbeheer bestaat uit enkele kernprocessen die ook in de gemeentelijke organisatie en die van de veiligheidsregio van toepassing zijn. Neem deze waar mogelijk over, zodat een en ander goed op elkaar aansluit. Belangrijke onderdelen zijn onder meer: verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het managen van de informatiestroom, het op

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel