De Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) bevat regels over opslag en beschikbaarstelling van data door netbeheerders.  De WIBON is gebaseerd op de Europese kaderrichtlijn INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). De WIBON is niet opgegaan in de Omgevingswet, maar is binnen het nieuwe stelsel een op zichzelf staande wet gebleven.  De WIBON en het onderliggend

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel