Als netbeheerder is de gemeente wettelijk verplicht om de liggingsdata van ondergrondse netten – onder meer van de riolering – op te slaan en beschikbaar te stellen. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON), die is gebaseerd op de Europese kaderrichtlijn INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). De opslag en beschikbaarstelling van data verlopen via een centrale voorziening (KLIC-WIN) of een eigen voorziening. De gemeente kiest zelf of zij de centrale of een eigen voorziening gebruikt. Het Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (BIBON) verplicht netbeheerders vanaf 1 juli 2019 de liggingsgegevens van hun netwerken via een KLIC-voorziening volgens het speciaal ontwikkelde IMKL2015-formaat te ontsluiten.

INSPIRE

De Europese kaderrichtlijn INSPIRE schrijft voor dat gemeenten de liggingsgegevens en enkele andere kenmerken van hun kabel- en leidingnetten beschikbaar moeten hebben voor externe partijen. Die gegevens moeten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn. Het doel is om de vindbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van gegevens binnen Europa te bevorderen. 

IMKL2015

De gemeente moet de data op een bepaalde manier aanleveren: in IMKL2015. Hierin zijn de datatechnische eisen verwerkt die voortvloeien uit INSPIRE, zoals de eis dat data in vectorformaat en met een informatiepolygoon aangeleverd moeten worden. De INSPIRE-eisen zijn omgezet in de WIBON en de onderliggende regelgeving. Voldoen aan de WIBON betekent dus voldoen aan INSPIRE. Het Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (BIBON) schrijft voor dat netbeheerders vanaf 1 juli 2019 de liggingsgegevens van hun netwerken via een KLIC-voorziening volgens het IMKL2015-formaat ontsluiten. U voldoet dus aan INSPIRE als u de liggingsdata van de riolering aanlevert in IMKL2015.

WIBON

De WIBON is gericht op het voorkomen van graafschade en geldt sinds 31 maart 2018. De WIBON heeft de WION (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) vervangen. De WIBON bevat net iets strengere eisen dan INSPIRE. Gelet op het aantal graafschades dat ontstaat doordat huisaansluitingen niet zijn geregistreerd, verplicht de WIBON om ook informatie over huisaansluitingen digitaal beschikbaar te stellen. Omdat het niet haalbaar is om alle huisaansluitingen met terugwerkende kracht in te tekenen, bevat de WIBON overgangsrecht. Hierin staat onder meer dat de gemeente huisaansluitingen voor riolering pas hoeft te registreren bij nieuwe aanleg, vervanging of renovatie.

Centrale voorziening KLIC-WIN

INSPIRE- en KLIC-meldingen moeten nog steeds bij het Kadaster gedaan worden. Om op een (kosten)efficiënte manier te voldoen aan de WIBON-eisen, heeft het Kadaster in overleg met de graafsector het KLIC-proces aangepast naar KLIC-WIN. KLIC-WIN is één informatiesysteem met één digitaal loket. Hierin kunt u de liggingsgegevens van de riolering (kosteloos) centraal opslaan, inclusief afhandelregels. Het Kadaster handelt dan de aanvragen en meldingen voor u af. De verstrekte gegevens kunt u achteraf inzien en downloaden. Het advies is om deze centrale opslagmogelijkheid bij het Kadaster te gebruiken. N.B. Deze centrale voorziening archiveert geen informatie en u bent zelf verantwoordelijk voor het actualiseren van uw gegevens.

Eigen voorziening

U mag de liggingsgegevens van de riolering ook via een eigen voorziening aanleveren. Dan houdt u de data zelf in huis en verstrekt u deze op verzoek. De eigen voorziening moet de data conform IKML2015 (voor netinformatie) en BMKL 2.0 (voor berichtenuitwisseling) leveren. Dit betekent dat uw gemeente moet investeren in een IMKL2015-vertaler én in webservices om gevraagde netdata naar het KLIC-WIN-loket te leveren.

Zoals hierboven al staat, is het advies om de centrale opslagmogelijkheid bij het Kadaster te gebruiken. Kiest u toch voor een eigen voorziening? Zorg er dan voor dat u met behulp van de Netbeheer Testdienst (NTD) testmeldingen uitvoert. Daarmee controleert u of de voorziening foutloos data aanlevert. Vervolgens kunt u aansluiten door contact op te nemen met het KLIC. Vragen over KLIC/WIN kunt u stellen via e-mail.

Overzicht termijnen

  • 1 januari 2019: Het vernieuwde KLIC-systeem is live gegaan, u moet hierop aansluiten. Ook de centrale voorziening is in werking getreden. Grondroerders die hun KLIC-meldingen met een viewer bekijken, moeten vanaf 1 januari 2019 een viewer gebruiken die zowel raster- als vectorformaat ondersteunt.
  • Tussen 1 januari en 1 juli 2019: Omdat netbeheerders mogelijk extra tijd nodig hebben om hun systemen te laten werken op basis van de nieuwe technische vereisten, kunt u in deze periode ook nog op basis van de oude technische vereisten werken. 
  • Op 1 juli 2019 moet u werken op basis van de nieuwe technische vereisten, dus de liggingsgegevens aanleveren in IMKL2015-formaat (ongeacht of u uw gegevens centraal of in een eigen voorziening opslaat).

Meer informatie

 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel