Als netbeheerder is de gemeente wettelijk verplicht om de liggingsdata van ondergrondse netten – onder meer van de riolering – op te slaan en beschikbaar te stellen. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON), die is gebaseerd op de Europese kaderrichtlijn INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). De opslag en beschikbaarstelling

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel