De werkinstructie, opgesteld door Stichting RIONED, is 15 april 2022 goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Afbakening werkinstructie

Voor toepassing van deze werkinstructie dient aan de volgende voorwaarde te worden voldaan:

  • Deze werkinstructie is van toepassing voor medewerkers die riolen of rioleringselementen gaan verwijderen waarbij asbesthoudende voegenkit aanwezig is. In deze beschrijving worden met rioleringselementen bedoeld de onderdelen waaruit riolering is opgebouwd, zoals rioolbuizen, aansluitingen, onderdelen van een put, kolk of ontstoppingsstuk.
  • Uit de voorafgaand aan de werkzaamheden uitgevoerde asbestinventarisatie blijkt dat het gehalte asbest in de asbesthoudende voegenkit uit maximaal 10% serpentijn en/of 2% amfibool bestaat. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan dan moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd onder de voorwaarde van risicoklasse 2.

De volgende werkzaamheden vallen buiten het toepassingsdomein van deze werkinstructie:

  • Werkzaamheden waarbij een persoon in het riool handmatig of met gereedschappen de asbesthoudende voegenkit bewerkt.

Vooraf te ontvangen instructies / opleiding

Alle betrokkenen bij verwijdering van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit moeten een voorlichting en onderricht met betrekking tot veilig werken met asbest volgen. Naast de reguliere opleiding en instructies voor het veilig werken in sleuven en/of met graaf- en hijsmachines op de bouwplaats dienen de uitvoerenden instructie te krijgen over de juiste toepassing van deze werkinstructie. De verantwoordelijke voorman van elke ploeg heeft tenminste de opleiding ‘Verwijderen rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit’ gevolgd bij een opleidingsinstituut.

Download de volledige werkinstructie

De werkinstructie, opgesteld door Stichting RIONED, is 15 april 2022 goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download de werkinstructie 'Verwijderen van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit'.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel