Amfibieën en kleine zoogdieren kunnen opgesloten raken en sterven in straatkolken. Speelt dit probleem ook in uw gemeente? Onderzoek het, er zijn meerdere oplossingen mogelijk.

Straatkolken zijn essentieel voor de afvoer van regenwater, maar blijken soms voor padden, kikkers, salamanders en kleine zoogdieren (zoals muizen en egels) onbedoeld als val te fungeren. Zodra de winter ons land verlaat, begint de paddentrek. Maar ook in de rest van het voorjaar en de zomer bewegen dieren zich over onze straten en lopen ze het risico in kolken te vallen. Onderzoek uit 2012 van Stichting RAVON en Stichting RIONED laat zien dat jaarlijks zo'n half miljoen volwassen amfibieën in straatkolken terechtkomen en vaak sterven. Dat gebeurt vooral in straatkolken aan de rand van de bebouwde kom of in de omgeving van stadswateren (waar amfibieën zich voortplanten) en parken en tuinen (waar ze tijdens hun landfase verblijven). Trottoirbanden zijn onderweg vaak obstakels die de dieren naar de trottoirkolken geleiden.

Oplossingen beschikbaar
Het onderzoek leverde ook oplossingen op die de dieren helpen, zonder de primaire functie van straatkolken – ongehinderde waterafvoer bij piekbelasting – te belemmeren. Er zijn twee typen oplossingen:

  • Preventieve maatregelen: soms kunt u een kolk verwijderen of trottoirbanden verleggen of verlagen. Enkele gemeenten hebben al ervaring opgedaan met (tijdelijke) preventieve voorzieningen, zoals voorzetroosters voor de openingen van straatkolken.
  • Uitklimvoorzieningen: door ruwe strips of matten van kunststof of metaal vanaf de bodem tot aan de opening van de kolk te plaatsen, kunnen dieren zelf weer uit een straatkolk klimmen. Enkele leveranciers hebben deze voorzieningen inmiddels in hun assortiment.
Weet u of uw gemeente te maken heeft met diersterfte in straatkolken? Stichting RAVON en haar vrijwilligers zijn goed op de hoogte van de verblijfplaatsen en trekroutes van amfibieën. Zij ondersteunen u graag bij het inventariseren van probleemlocaties en het vinden van oplossingen. Het onderzoeksrapport uit 2012 biedt ook een stappenplan voor probleeminventarisatie en een eerste aanzet voor oplossingen.

Naar het onderzoeksrapport 'Het voorkomen van amfibieën in straatkolken'
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel