De nieuwe waterketen is door Tauw op eenzelfde manier gemodelleerd als de waterketen. Deze modellering heeft de inventarisatiedata voor de LCA opgeleverd. In Tabel A is de inventarisatie per kilogram voedselresten gegeven voor de verwerkingsfase van de nieuwe waterketen.  De nieuwe waterketen betreft een toekomstbeeld. Hierin is wel rekening gehouden met implementatiemogelijkheden op korte termijn: de technologie in de modell

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel