In het kader van duurzaam waterbeheer hanteert u als stedelijk waterbeheerder in het algemeen de voorkeursvolgorde vasthouden/infiltreren-bergen-afvoeren. Hemelwater houdt u zoveel mogelijk lokaal vast en laat u waar mogelijk infiltreren in de bodem, daarna volgt berging in oppervlaktewater en dan pas afvoer naar de riolering of regionaal oppervlaktewater. figure class="image rl-

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel