De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kent twee categorieën bouwen: omgevingsvergunningplichtig bouwen; omgevingsvergunningvrij bouwen. Vergunningplichtig bouwen De Wabo eist een omgevingsvergunning voor veel plaatsgebonden activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Voorbeelden zijn bouwen, het afwijken van een bestemmingsplan, het oprichten van een in

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel