Transport van hemelwater

Transport is de afvoer van hemelwater naar de infiltratievoorziening, de zuiveringsvoorziening of het oppervlaktewater. Het ingezamelde hemelwater gaat boven- of ondergronds naar de gewenste bestemming. Hiervoor moet de transportcapaciteit groot genoeg zijn. Het is tenslotte niet wenselijk om bij hevige neerslag al overlopen te gebruiken als de berging nog niet vol is (zie ook Overlopen).

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE