De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Stappenplan opstellen SSW: Vanwege de interactie met andere plannen en sectoren moet u het opstellen van een Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) gestructureerd aanpakken. Dit stappenplan helpt u daarbij.
  • Afstemmen SSW op GRP: In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) staan de ambities en beschermingsniveaus die de gemeente nastreeft en de criteria waaraan het stedelijk watersysteem moet voldoen. Andersom ondersteunt de inhoud van het SSW bij de keuzes en afwegingen die u in het GRP maakt. Het is dus belangrijk dat u beide plannen op elkaar afstemt.
  • Afstemming derden: Tijdens het opstellen van het SSW moet u informatie uitwisselen met diverse in- en externe partijen. Hier vindt u per stap een overzicht van wat u met wie moet afstemmen.
  • Controles: Tijdens en na het opstellen van het SSW voert u controles uit. Zo toetst u het concept-SSW aan de randvoorwaarden en uitgangspunten die volgen uit andere plannen, zoals het GRP, een waterplan of bestemmingsplan. Ook controleert u of de rapportage duidelijk is en voldoende, eenduidige informatie geeft.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel