Inspectie en normen

(laatst gewijzigd: 17 februari 2017)

Normalisatie riolering: aanpak en activiteiten

Met normering voorkomen we dat iedereen steeds zelf opnieuw het wiel moet uitvinden. Normering legt standaardwerkwijzen vast, voorkomt oneerlijke concurrentie en vormt een gemeenschappelijk vertrekpunt voor innovatie. De normen voor buitenriolering worden opgesteld en bijgehouden door de Normcommissie Afvalwatertechniek van NEN. Meer algemene informatie over normen vindt u op www.nen.nl.

Voor riolering en stedelijk waterbeheer zijn de volgende Nederlandse en internationale normen het meest relevant:

  • NEN-EN 752:2008 'Buitenriolering'
  • NEN 3300:1996 'Buitenriolering - Termen en definities'
  • NEN 3398:2015 ‘Buitenriolering – Onderzoek en toestandsbeoordeling'
  • NEN 3399 :2015‘Buitenriolering – Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten'
  • NEN-EN 13508-1:2011 ‘Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering- Deel 1: Algemene eisen'
  • NEN-EN 13508-2+A1:2011 ‘Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering - Deel 2: Coderingssysteem bij visuele inspectie'
  • NEN 3215:2014 'Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen'
  • NEN-EN 14654-1:2014 'Management en kwaliteitsbewaking van operationele activiteiten in de buitenriolering - Deel 1: Rioolreiniging"
  • NEN-EN 14654-2:2013 'Management en kwaliteitsbewaking van operationele activiteiten in de buitenriolering' - Deel 2: Rehabilitatie'
  • NEN-EN 16506:2014 'Systemen voor renovatie van buitenriolering'

NEN 3398 en 3399 vernieuwd, dus SUF-RIB vervangen door GWSW-RibX

NEN heeft in maart 2015 herziene versies gepubliceerd van NEN 3398 en NEN 3399. Beide normen vervangen de versies uit 2004. NEN 3399 geeft aan op welke wijze waarnemingen moeten worden geclassificeerd voor het vastleggen van de toestand van de buitenriolering door visuele inspectie. NEN 3398 geeft eisen inzake onderzoek van de buitenriolering en het vertalen van de onderzoeksresultaten naar de aard en de urgentie van maatregelen. Beide normen zijn herzien vanwege wijzigingen in 2011 in de Europese normering (EN 13508-2).

Daarmee was ook het SUF-RIB verouderd, dus gebruik en voorschrijven is niet langer gewenst! Het SUF-RIB is in 2015 vervangen door het uitwisselformaat GWSW-RibX. Uitgebreide informatie over het RibX is beschikbaar op een aparte pagina.

Gediplomeerde inspecteurs

Welk diploma is geldig van rioleringsinspecteurs (voluit Inspecteur Visuele Inspectie Riolering)? Stichting RIONED reikt sinds januari 2015 dit diploma uit. Bekijk de op dit moment geldige diploma 's. Alle andere diploma's zijn NIET meer geldig.

Voor de inspectiecursussen IVIR en VIR-B zijn overzichtsbladen van de codes voor toestandsaspecten voor visuele inspectie volgens NEN3399 (2015) samengesteld. Begunstigers kunnen deze coderingsoverzichten kosteloos downloaden.

Test uw kennis van het bepalen van rioleringstoestanden

Hoe goed herkent u toestandsaspecten van de riolering? Voer een inspectie uit op http://toets.rioned.org. De test bestaat uit 42 meerkeuzevragen met vier mogelijke antwoorden. Kies het beste antwoord. Er is geen tijdsbeperking aan de beantwoording van de vragen. Na afloop van de test krijgt u de resultaten. LET OP: dit is niet het toelatingsexamen voor de cursus IVIR.

Overig

Vragen en suggesties over dit thema ontvangt Stichting RIONED graag via info@rioned.org  of 0318-631111.