Communicatie met bewoners en bedrijven

(laatst gewijzigd: 17 augustus 2016)

Dit thema helpt u bij uw communicatie met bewoners en bedrijven. Voor goed rioleringsbeheer is de medewerking van en draagvlak bij burgers en bedrijven onmisbaar.

RIONEDhulpmiddelen bij uw communicatie

Regenwater

Interessante praktijkvoorbeelden

Interessante praktijkvoorbeelden van publiekscommunicatie, gerangschikt naar beheermoment.

Contactpersoon bij Stichting RIONED is Rob Hermans. Suggesties voor aanvullingen zijn welkom! Stuurt u een e-mail via info@rioned.org.