Ter visie

BGT-inlooptabel voor beter modelleren

Publicatiedatum 07 december 2020 Reageren uiterlijk 18 januari 2021

Voor goede rioleringsmodellen is het van groot belang inzicht te hebben welke oppervlakken/hoeveelheden naar welke stelselonderdelen afstromen. Nelen & Schuurmans heeft in opdracht van Stichting RIONED een algemeen toepasbare methode, de BGT-inlooptabel, ontwikkeld om per BGT-object bij te houden welk percentage van dat vlak naar welk onderdeel van het (afval)watersysteem afvoert. Zo’n standaardmethode vereenvoudigt de uitwisseling van inloopgegevens en de ontwikkeling van tools en software die gebruik maken van deze gegevens.

Download de beschrijving/handleiding voor gebruik van de BGT-inlooptabel.

U kunt uw reacties op de handreiking uiterlijk maandag 18 januari 2021 inzenden naar gwsw@rioned.org.

De publicatie en BGT-inlooptabel zijn tot stand gekomen onder begeleiding van de RIONEDwerkgroep BGT-inlooptabel en in samenwerking met STOWA.

BGT-tabel leidt ook tot een BGT-inlooptool

Op basis van de BGT-inlooptabel maken STOWA en RIONED ook een BGT-inlooptool. Deze plug-in in QGIS en ArcGIS maakt op vanuit uniforme databronnen BGT en GWSW geautomatiseerd gebiedsdekkende toewijzingen. Gemeenten, waterschappen en adviseurs kunnen die daarna met gebiedskennis verbeteren en gebruiken.  

We zoeken nog testgebruikers, in het bijzonder bij middelgrote/kleine gemeenten en ArcGIS-gebruikers. Mail bgtinlooptool@nelen-schuurmans.nl.

Alle artikelen ter visie