Studiedag Professioneel Persleidingenbeheer

Heeft u de prestaties, risico's en kosten van persleidingen voldoende in beeld? Kom op dinsdag 19 maart 2019 naar de studiedag Professioneel Persleidingenbeheer.

Op dinsdag 19 maart 2019 organiseert de VvZb Werkgroep Persleidingen samen met Stichting RIONED en STOWA de studiedag Professioneel Persleidingenbeheer. De studiedag gaat met name in op de constructieve conditie van de persleidingen die als slagaders het door de riolering ingezamelde afvalwater transporteren naar de zuivering. Hoe pakt u het aan om inzicht te krijgen in de lange termijn vervangingsbehoefte? Welke inspectietechnieken brengen de risico’s in beeld en hoe lang voldoet een leiding nog aan de gestelde prestaties?

Ondanks miljarden aan vervangingswaarde is de actuele conditie van persleidingen nog maar beperkt in beeld. In 2018 startten STOWA en Stichting RIONED daarom het innovatieprogramma Professioneel Persleidingbeheer. Tijdens de studiedag presenteren de actief betrokkenen de tussenresultaten en halen zij het net op voor verdere kennisvragen.

Het interactieve programma volgt de ontwikkelde bouwstenen voor risicogestuurd beheer. Zowel methoden en technieken als praktijkvoorbeelden komen aan bod. Verdiepende inleidingen, korte pitches en praktijkcases wisselen elkaar af met tijd voor discussie en vragen zodat we veel van elkaar kunnen leren.

Programma

09:30   Inloop met koffie & thee
10:00   Opening
 • Welkom en toelichting op het dagprogramma (Ton Beenen, Stichting RIONED/STOWA)
 • Stappenplan Professioneel Persleidingenbeheer (Frank Tibben, Waternet)
10:25    Prestaties: wat moet het areaal kunnen?
 • Landelijke database persleidingen (Johan Post, P4UW & Wouter van Riel, bureau Don)
 • Grafieken voor bepaling minimaal benodigde wanddikte (Nils Jansen, Sweco)
 • Prestatie-eisen uit de leidingcatalogi nu digitaal beschikbaar (Rob de Jong, Dunea)
11:20    Koffie, thee met warme snack
11:40    Risico's: inventarisatie van faaloorzaken
 • Proeftuinen: Handreiking voor onderzoek (Jeroen Langeveld, P4UW)
 • Case Zeeuwse Stromen: lekdebietmeting (Cornelis de Haan, P4UW)
 • Ipigs project: Checklist voor proeftuinen intelligent pigging (John Driessen, Sweco)
12:40    Lunchpauze op de beurs
13:30    Risico's: faalkansen beoordelen in de praktijk
 • Case Ipigging: beoordeling wanddiktemeting 7 km  AC (Henk Nijhof, Waterschap Zuiderzeeland)
 • Faalkansenmodel: doel en opzet (Linda Abspoel, TNO)
 • Case Rotterdam: zetting als faaloorzaak (Henk Kruse, Deltares)
14:30    Kosten: wat als het toch misgaat?
 • Case Delfluent: Maatregelen voor risicobeheersing (Hans Melkert, Delfluent)
14:50    Wat hebben we vandaag geleerd en hoe gaan we verder? (Ton Beenen, Stichting RIONED/STOWA)
15:00    Napraten met hapje en drankje en eventueel beursbezoek tot 18:00

N.B. Op woensdag 20 maart staat het hydraulisch functioneren van persleidingen centraal tijdens de CAPWAT bijeenkomst.

De studiedag Professioneel Persleidingenbeheer (19 maart) en de CAPWAT bijeenkomst (20 maart) worden gehouden in de Evenementenhal te Gorinchem tegelijkertijd met de Aqua Nederland Vakbeurs op 19, 20 en 21 maart 2019.

Voor wie?

De studiedag is bedoeld voor persleidingenbeheerders, assetmanagers van gemeenten en waterschappen evenals hun adviseurs en toeleveranciers.

Aanmelden

U kunt u inschrijven voor de studiedag door een mail te sturen naar Stichting RIONED. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Voor eventueel bezoek aan de beurs én voor de gratis lunch op de beurs dient u zich daarnaast apart aan te melden bij de organisatie van de vakbeurs.

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE