Rioolrenovatie

(laatst gewijzigd 3 maart 2016)

Dit thema gaat over kennis(producten) betreffende rioolrenovatie.

Kennisprogramma rioolrenovatie

Stichting RIONED heeft in samenspraak met alle betrokkenen het Kennisprogramma Rioolrenovatie opgesteld. Daarin is de huidige kennis van alle aanbieders geïnventariseerd en zijn de kennisleemten benoemd. Begin dit jaar hebben alle betrokken partijen ingestemd met het Kennisprogramma Rioolrenovatie en de activiteiten voor 2015. Daarmee gaat de implementatie beginnen.

Implementatienotitie 2015 - wie gaat wat doen in 2015
Kennisprogramma rioolrenovatie - de inventarisatie en basis voor meerjarige programmering
Reacties op kennisprogramma - de reacties van betrokken partijen op het kennisprogramma (die niet in de tekst verwerkt zijn)
Verslag bijeenkomst  betrokken organisaties

Overige kennisbronnen

Presentaties RIONEDdag 2015 - hoe lang gaat rioolrenovatie mee?:
Levensduur Relinen - Arjan Geerstema (Groningen)
CCIP expected lifetime - Michael Villefrance (Per Aarsleff)
Leidraamodule C3000 Keuze en uitvoering van beheermaatregelen
Informatieblad over styreen bij rioolrenovatie door ministerie van VROM uitgebracht over het voorkomen van overlast bij rioolrenovaties waarbij een styreenhoudende techniek/hars wordt gebruikt.

Andere organisaties

Kenniscentrum Rioolrenovaties - veel praktische kennis over rioolrenovatie
NSTT afdeling leidingrenovatie - brancheorganisatie leidingrenovatie.

Voor vragen over dit thema kunt u contact opnemen met Rob Hermans, via info@rioned.org.