Figuur A Schematische weergave rioleringsmodel zonder oppervlaktewater Vergroot afbeelding

Het rioleringsmodel geeft de onderdelen van een rioolstelsel als knopen en verbindingen weer. Inspectieputten zijn knopen. Knopen kunnen ook een reservoir representeren waarin het hydraulisch verval verwaarloosbaar is, bijvoorbeeld een bergbezinkbassin. Een verbinding is een element met uniforme hydraulische eigenschappen, waaraan u een debiet en een hydraulisch verhang kunt toekennen. Bijvoorbeeld een riool, overstortdrempel, gemaal met persleiding of doorlaat. Het model rekent met een vrije waterspiegel.

Water op straat

ls de hydraulische belasting groter dan de bergings- en afvoercapaciteit van het rioolmodel, dan komt tijdelijk water te staan in geschematiseerde reservoirs (0D) boven de rioolputten die het water op straat representeren. Als weer capaciteit in het riool beschikbaar is, stroomt het water terug de putten in. Het model berekent niet de daadwerkelijke waterstromen en waterstand op het maaiveld.

Toepassing

Ondanks de vereenvoudigingen van het werkelijke 3D-stromingspatroon in de rioolbuizen en rioolputten tot uniforme stroming langs een as kunnen hydrodynamische rekenmodellen met een redelijk grote nauwkeurigheid waterstanden en debieten in een rioolstelsel berekenen. U kunt een rioleringsmodel ook gebruiken om vast te stellen dat water op straat (waarschijnlijk) optreedt. Maar u kunt dit model niet gebruiken om potentiële overlastlocaties en de ernst van wateroverlast vast te stellen. Hiervoor is de berekening van waterstanden boven de put onvoldoende betrouwbaar.

Interactie oppervlaktewater

U kunt de interactie met het oppervlaktewater op verschillende manieren in het rioleringsmodel opnemen. Naast de optie om de waterstand mee te nemen als hydraulische randvoorwaarde, kunt u ook het oppervlaktewater schematiseren als 0D reservoir of als 1D of 2D stromingsmodel. Deze opties zijn hieronder weergegeven.

Figuur B Oppervlaktewater als 0D stroomprofiel Vergroot afbeelding
Figuur C Oppervlaktewater als 1D stroomprofiel Vergroot afbeelding

 

Figuur D Oppervlaktewater als 2D stromingsmodel Vergroot afbeelding


 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel