Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Regenwater in de tuin? Mooi Wel! (2009)

Download
Gratis

De publicatie Regenwater in de tuin? Mooi Wel! laat zien dat oplossingen voor regenwateroverlast ook in de particuliere tuin te vinden zijn. De publicatie helpt gemeenten bij de bestuurlijke keuzen die zij voor de invulling van de hemelwaterzorgplicht maken. Want gemeenten zijn pas verplicht om regenwater in te zamelen als een particulier het redelijkerwijs niet zelf kan verwerken.

Gemeenten moeten een bestuurlijke afweging maken: waar wil de gemeente het regenwater laten? Wanneer accepteert de gemeente regenwater van particulieren wel en niet? Hoeveel wil een gemeente haar burgers ontzorgen? Regenwater in de tuin? Mooi wel! geeft bestuurders en beleidsmakers handvatten voor het maken van hun afwegingen. De publicatie laat zien welke rol de particuliere kavel kan spelen onder verschillende lokale omstandigheden. Ook vertellen bestuurders over hun afwegingen. Inspirerende voorbeelden laten zien dat regenwater tuinen mooier en veelzijdiger maakt en dat tegelijk tuinen een betrouwbaar onderdeel van het stedelijk watersysteem kunnen worden en bijdragen aan het oplossen van wateroverlast.