Net als het oude recht stelt de Omgevingswet geen rijksregels aan (uitloging uit) bouwmaterialen. Hierop geldt één uitzondering. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan regels over de uitloging uit steenachtige bouwmaterialen. Gemeenten en waterschappen mogen het gebruik van uitlogende materialen niet verbieden. Het gaat hier om technisch

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel