Werkwijze

De inspecteur gebruikt een verlengbaar statief waaraan een fotocamera met sterke flitser vastzit. Vanaf het maaiveld laat hij het fototoestel zakken tot aan de in de put aansluitende buizen. Vervolgens maakt hij foto’s waarop de eerste meters van de aangesloten riolen goed zichtbaar zijn. Via een wifi-verbinding stuurt de camera de foto's naar de inspectiebus.

Putfoto-inspectie vindt meestal plaats in niet-gereinigde riolen, om daarmee een beeld te krijgen van de toestand van het riool in dagelijks gebruik.

statief met camera die in de put kijkt, samen met openstaande inspectiebus
Figuur A Camera voor putfoto-inspecties en de inspectiebus (Foto: Jansen Rioolreiniging) Vergroot afbeelding

Toepassing

  • Strategische planvorming.
    Als u deze methode (steekproefsgewijs) inzet, krijgt u informatie die u kunt gebruiken als u een strategische planning maakt.
  • Operationele planvorming.
    Met deze inspectie in niet-gereinigde riolen krijgt u informatie over de actuele bedrijfstoestand van het riool. Hierdoor kunt u de inspectieresultaten onder meer gebruiken als u een operationeel onderhoudsplan opstelt.

Registratie

De inspecteur registreert de toestand van het zichtbare deel van de leidingen of de put volgens NEN-EN 13508-2 en de leidraad (methode 'leiding vanuit put'). Het inspectiebedrijf levert de resultaten aan in een rapportage met foto’s en een bestand volgens uitwisselformaat GWSW.RibX voor de digitale overdracht.

Beperkingen

  • Putfoto-inspectie geeft met name een beeld van de eerste meters (5 à 10 m) van de rioolleiding. Het is een eenvoudige, snel uitvoerbare methode. De kosten zijn daardoor relatief laag.
  • Tijdens de inspectie zijn de toestandsaspecten niet zichtbaar. De inspecteur kan de waarnemingen pas registreren als hij de foto’s in de inspectiebus of op kantoor bekijkt.
  • Inspectie in niet-gereinigde riolen kan leiden tot waarnemings- en beoordelingsfouten. De buiswand is immers vaak bedekt met slijm en andere verontreinigingen, waardoor de conditie van de buiswand lastig te zien kan zijn. 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel