Het PVE, de uitvoeringswijze en het eindresultaat moeten voldoen aan de normen, richtlijnen en leidraden voor inspectie en toestandsbeoordeling.

In het PVE neemt u de volgende informatie op:

 • Een beschrijving van het uit te voeren werk. Welke objecten wilt u laten inspecteren, wat wilt u van deze objecten weten en hoe nauwkeurig moeten de gegevens zijn? U kunt de objecten specificeren in een GWSW.RibX-bestand.
 • De putten en putnummering (eenduidigheid) en informatie over kolken en bijzondere voorzieningen.
 • Afstemming met geautomatiseerd rioleringsbeheer wat betreft het bestandsformaat (conform NEN-EN 13508-2 en de leidraad is dit standaard het GWSW.RibX) en GIS -informatie.
 • Het functioneren van het rioolstelsel tijdens het onderzoek.
 • Te treffen verkeersmaatregelen.
 • De uitvoeringsomstandigheden (bereikbaarheid, toegankelijkheid riolen (bijvoorbeeld wel of niet gevuld met water), veiligheids- en gezondheidseisen).
 • ‘Wat te doen’ als de inspectie moet worden afgebroken door weeromslag, onverwachte obstakels of instorting, damp, gevaarlijke gassen en explosiegevaar of gladheid op maaiveld.
 • De communicatie met bewoners (berichtgeving, start werk, beperkingen gebruik riolering, mogelijke overlast).
 • De planning en doorlooptijd.
 • De verrekening van meer- of minder werk.
 • De methodiek en vorm van de rapportage, hieronder vallen ook specifieke wensen over de lay-out.
 • Het melden van gevaarlijke situaties die de inspecteur tijdens de inspectie aantreft.

Voor een visuele inspectie kunt u het Model Programma van Eisen visuele inspectie gebruiken.

Voorbeeld

Een project omvat bijvoorbeeld de visuele inspectie van een wijk met een aaneengesloten verzameling van rioolstrengen. Hiervoor gebruikt u het Model Programma van Eisen visuele inspectie. Daarnaast moet u precies aangeven welke objecten u wilt laten inspecteren, zoals:

 • riolen (naar plaats, lengte en diameter);
 • eventueel aansluitingen: huis en/of kolk;
 • putten.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel