Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Proeftuin persleidingen fase 2: Inventarisatie en basisonderzoek (2018)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 40,-
Leden € 20,-

Persleidingen zijn een belangrijke schakel in het afvalwatersysteem: ze transporteren het ingezamelde afval- en regenwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het beheer van persleidingen zal de komende jaren, door de vaak al hoge leeftijd van persleidingen, steeds meer aandacht vergen en hopelijk ook krijgen.

De proeftuin persleidingen verzamelt praktijkervaringen met een stappenplan voor onderzoek naar de conditie van persleidingen. De stappen zijn ‘inventarisatie’, ‘basisonderzoek’ en ‘verdiepend onderzoek’. Onderzoek naar de conditie van persleidingen is nog geen reguliere activiteit bij alle beheerders. De ervaring is dan ook nog niet uitgekristalliseerd in breed aanvaarde standaarden. Wel kunnen de hier beschreven tips en aandachtspunten u voor onnodige kosten behoeden.

Deze publicatie is een update van het Stichting RIONED/STOWA rapport 2015-21. Het vult de ervaringen aan met onderzoek op het niveau ‘basis’ en bevat enkele inhoudelijke correcties.In het vervolg van deze proeftuin gaan de deelnemers met verdiepend onderzoek aan de slag. 

Voor een gestructureerde verzameling van de benodigde informatie kunt u het invulformulier (in excel) gebruiken.