Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW)

(laatste wijziging: 12 juli 2017)

Ter introductie
Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig vastleggen, uitwisselen en hergebruiken van gegevens in het stedelijk waterbeheer. In het beheer van stedelijk water en riolering worden gegevens (data) steeds belangrijker, mede vanwege het in toenemende mate samenwerken rond, meten aan en sturen van (afval)watersystemen. Voor het uitwisselen van data en informatie is het essentieel dat alle partijen met dezelfde systematiek en definities werken en dezelfde (computer)taal spreken. Het GWSW is die gezamenlijke taal.

Algemene invoering en gebruik gestart
Met de Kennisdag Digitaal stedelijk waterbeheer markeerde Stichting RIONED in januari 2017 de start van de algemene invoering en het gebruik van het GWSW. Namens het GWSW-projectteam lichtte Eric Oosterom dat toe en maakte duidelijk wat gemeenten, waterschappen en bedrijven nu kunnen of zelfs moeten gaan doen. Andere sprekers vertelden over de beschikbare onderdelen van het GWSW en innovatieve datatoepassingen. Bekijk de videoregistraties.

U kunt niet meer zonder het GWSW
Bekijk de animatie 'GWSW: Digitale standaardtaal voor stedelijk waterbeheer' (YouTube).

Lees het recente GWSW nieuws en eennadere toelichting op (het waarom van) het GWSW. Voor bestuur en management is ook een algemene brochure beschikbaar.

Technische opbouw, huidige versie en wijzigingen
Het GWSW is een ontologie (een semantisch rijk gegevensmodel) voor de gegevensuitwisseling op het gebied van rioleringsbeheer en stedelijk water. Bekijk de technische opbouw van de standaard, de verschillende toepassingsgerichte modules en de daarbij horende handleiding voor raadplegen van het GWSW (PDF).

De huidige versie van de standaard is GWSW 1.3.1. Bekijk de huidige versie, de releaseplanning en een overzicht van recente updates.

Het GWSW wordt sinds 2007 ontwikkeld door de GWSW ontwikkel- en beheerorganisatie van Stichting RIONED in nauwe samenwerking met de stakeholders uit haar achterban. Het GWSW wordt afgestemd op andere standaarden, normen en informatiemodellen in de bebouwde omgeving. Door aanvullingen, verbeteringen en genoemde afstemming zal het GWSW komende jaren uitgebreid en aangepast worden. Stichting RIONED hanteert vaste procedures voor ontwikkelen en wijzigen van het GWSW.

Heeft u wensen en opmerkingen? Neem contact op met Eric Oosterom, projectmanager Gegevensbeheer, via 0318-631 111 en gwsw@rioned.org.

Snelle links naar verdiepende pagina's


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE