Jaarbericht 2018

Het is algemeen bekend dat de riolering belangrijk is voor droge voeten, onze gezondheid en bescherming van het milieu. Vrijwel iedereen in Nederland is op de riolering aangesloten. Door een constante zorg is er geen wezenlijke vervangingsachterstand, zo blijkt uit Het nut van stedelijk waterbeheer, de monitor van Stichting RIONED.
 
Trendbreuken
Toch zijn er grote opgaven: de toename van hoosbuien door klimaatverandering, doelmatiger werken, de implementatie van de Omgevingswet en de verdere professionalisering van de vakwereld. In alle gevallen gaat het om trendbreuken. Bij hevige regen gaan stresstests de basis vormen voor het gesprek over welke schade al of niet aanvaardbaar is. Voor verdere doelmatigheid is aanzienlijk meer inzicht nodig in de feitelijke conditie en het feitelijk presteren van de riolering. Het vakgebied werkt toe naar datagestuurd en risicobewust beheer en moet nog een flinke informatiseringsslag maken. De Omgevingswet beoogt een nieuwe manier van ruimtelijk ordenen, die veel meer is gericht op de samenhang in ontwikkelingen en de impulsen vanuit de samenleving. De ‘alwetende’ rioleringsbeheerder verdwijnt, omdat er steeds meer kennis is en het vakgebied steeds verder verbreedt.
 
Stichting RIONED steunt de vakwereld bij deze wezenlijke veranderingen. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie nodigt Stichting RIONED en STOWA uit een handreiking te maken voor de stresstest. Met onderzoek, de methodiek van assetmanagement en gegevensstandaarden helpen wij beheerders om betere en/of efficiëntere keuzes te maken. Daarbij is het inspelen op de Omgevingswet en het tegelijk behouden van het goede van het gemeentelijk rioleringsplan een belangrijk aandachtspunt. Stichting RIONED wil de professionaliteit van de vakmensen borgen via regionale samenwerking, taakspecialisatie, kennisscans in combinatie met opleiding en een meer op de gebruiker toegesneden kennisaanbod via de Kennisbank Stedelijk Water.
 
Bestel of download het Jaarbericht 2018

Over RIONED


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE