RIONED Routekaart (2019 - 2020)

Klimaatverandering, gegevensgebruik, professionaliteit en doelmatigheid zijn grote opgaven in het stedelijk waterbeheer. In de Routekaart 2019 – 2020 staat hoe Stichting RIONED de vakwereld hierin ondersteunt.

Kernpunten uit de Routekaart 2019 - 2020 zijn:
- Opvangen gevolgen klimaatverandering
- Bewoners en bedrijven informeren en betrekken
- Regie op de ondergrond
- Klimaatstresstest in dialoog met de stad
- Voldoende vakmensen
- Gegevens slim gebruiken
- Sturen op risico’s
- Kennisoverdracht

U kunt de Routekaart 2019 - 2020 downloaden en gratis gedrukte exemplaren bestellen.
 
Bestel of download de Routekaart (2019 - 2020)

Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE