Naar Buiten
  Hilde Niezen

Op locatie met Vereniging Afvalbedrijven

Publicatiedatum 05 mei 2023

De Vereniging Afvalbedrijven is als koepel aangesloten bij Stichting RIONED en heeft in de persoon van Robbert Loos zelfs een vertegenwoordiger in onze Raad van Toezicht. Deze vereniging vertegenwoordigt de totale Nederlandse afvalketen.. De ruim vijftig leden werken aan preventie, inzameling, transport, sorteren, reinigen, bewerken, recyclen, composteren, vergisten, rioleringsbeheer, verbranden en storten. Voor de verbinding met Stichting RIONED is rioleringsbeheer het belangrijkste raakpunt. Hoogste tijd dus om eens nader kennis te maken, en dat doen we graag op locatie. Daarom spreken we met Florian Feege van de Vereniging Afvalbedrijven af op een werkdag van Teeuwissen Rioolreiniging B.V.

De werkdag van een rioolinspecteur begint duidelijk een heel stuk vóór de kantooruren die de meeste medewerkers van Stichting RIONED hanteren. Wim Teeuwissen vertelt over zijn familiebedrijf. Als een van de middelgrote spelers reinigt en inspecteert Teeuwissen Rioolreiniging B.V. jaarlijks enkele honderden kilometers riool. Niet alleen in de openbare ruimte, ook particulieren kunnen terecht bij Teeuwissen voor reiniging en inspectie.

Opleveringsinspectie

Wij mogen meekijken bij een opleveringsinspectie van een hemelwaterriool bij een bouwproject in Veenendaal. Zo’n inspectie vindt plaats voordat de verharding wordt aangebracht, en dient vooral om vast te stellen of alle leidingen correct zijn aangelegd en er tijdens de werkzaamheden geen schade is ontstaan.

.Vergroot afbeelding

Uitvoerder Albert Jan van der Hoef vertelt dat er heel wat spelers aanwezig zijn bij zo’n project. Voor de rioolinspectie is het belangrijk om goede afstemming op de bouw te hebben, zodat de toegang voor de voertuigen vrij is en er veilig gewerkt kan worden. Bij deze rioolinspectie zijn twee voertuigen betrokken. De recyclewagen van Michael Schauw gaat zuinig om met water. Riool staat vol regenwater, dus om te kunnen inspecteren pompt Michael het hemelwaterriool eerst leeg. De recyclingwagen scheidt het water van het vuil. Dat water is vervolgens beschikbaar om de buis helemaal schoon te spuiten. Om dit goed te kunnen doen staat de recyclewagen bij de benedenstroomse put en brengt een spuitkop de buis in tot het einde van de streng. Dan kan het schoonspuiten beginnen. Michael spuit de buis keurig schoon, terwijl hij de spuitkop langzaam terug haalt naar de put waar wij staan. Intussen zuigt hij het reinigingswater opnieuw op in de recyclewagen. De buis is nu schoon én droog, dus klaar voor inspectie.

Als een chirurg bij een operatie

Nu komt, vanaf de andere kant van de streng, de wagen van Rob de Waal in actie. Hierin bevindt zich de camerawagen die aan een lange kabel in de buis kan worden gebracht, en de binnenkant van de buis minutieus in beeld brengt, als een chirurg bij een operatie. We zien op zijn beeldscherm hoe Rob alle kenmerken van de buis meteen in de computer opslaat, met de bijbehorende beelden, locaties en klokstanden. Aan het einde meet Rob nog de hellingshoek van de buis, om te controleren of de buis over de hele lengte goed kan afstromen.

.Vergroot afbeelding

De streng die wij gezien hebben ligt er goed bij en is prima aangelegd. In het dagelijks werk ziet Rob het ook wel eens anders: boomwortels, graafschades, en een enkele keer een rat die om een hoekje naar de camera kijkt. Al deze gegevens worden vastgelegd en de data gaat naar de opdrachtgever. Belangrijke informatie om storingen op te lossen, maar ook om beheerstrategieën te bepalen of te monitoren wanneer groot onderhoud nodig is. En bij dit bouwproject is het belangrijk om te weten dat de riolering er correct in ligt, zodat de bestrating erop kan.

We bedanken de mensen van Teeuwissen voor de gastvrije en geduldige ontvangst. Hun klus zit er nog niet op, want er liggen nog wat meer strengen bij het bouwproject die gereinigd en geïnspecteerd moeten worden. Het was mooi om deze vakmensen aan het werk te zien.

Oproep nodig me uit!

Hebt u een interessant project of verhaal over stedelijk waterbeheer? In de rubriek ‘Naar buiten’ wil ik ons mooie vakgebied in de volle breedte in beeld brengen. Wat speelt er bij u? Waar bent u trots op? Laat het me weten. Ik kom graag bij u op bezoek. Stuur een e-mail onder vermelding van ‘Naar buiten’. Wie weet tot binnenkort!

Meer Naar Buiten