Opleidingstraject rioolinspecteur nieuwe stijl

Dit najaar verzorgt Wateropleidingen voor de tweede keer de vernieuwde opleiding tot rioolinspecteur, gebaseerd op de nieuwe algemene werkwijze en de Europese inspectienorm EN13508-2.
 
Wateropleidingen heeft de vernieuwde opleiding in overleg met Stichting RIONED en deskundigen uit het vakgebied ontwikkeld. In grote lijnen ziet het traject er als volgt uit:
  • Een driedaagse Introductieopleiding Rioleringstechniek, gevolgd door een digitaal examen. Deze cursus is ook voor niet-inspecteurs, zoals gemeentelijke beheerders, erg interessant.
  • Als de kandidaat het examen met voldoende resultaat heeft afgesloten, kan hij zich aanmelden voor de opleiding Visuele Inspectie Riolering voor inspecteurs (IVIR). Deze tweedaagse opleiding eindigt ook met een digitaal examen.
Van aankomende inspecteurs wordt verwacht dat zij voorafgaand aan de cursus al inspectiewerk uitvoeren onder begeleiding van een ervaren collega. Het digitale examen van de Introductieopleiding Rioleringstechniek bestaat namelijk uit twee delen: deel 1 gaat over de theorie van de opleiding en deel 2 gaat over het correct herkennen en vastleggen van toestandsaspecten in de riolering.
 
Inspectie nieuwe stijl
Het nieuwe opleidingstraject is dit voorjaar voor het eerst uitgevoerd en de cursisten waren zeer enthousiast. De inspectiecursus IVIR en het bijbehorende examen zijn nu gebaseerd op de Europese inspectienorm NEN-EN 13508-2 in plaats van NEN 3399. Daarmee zijn de nieuw opgeleide inspecteurs klaar voor de algemene werkwijze tot inspectie nieuwe stijl. Bij nieuwe inspectieopdrachten kunt u er als gemeente dus vanuit gaan dat er al inspecteurs zijn die conform de nieuwe werkwijze aan de slag kunnen. Hebt u nog een lopend contract, dan kunt u met het inspectiebedrijf bepalen hoe snel de overgang wordt ingezet. Wie wil, kan dus al op de nieuwe manier aan de slag!
 
Planning
Voor komend najaar is de planning:
  • Start Introductieopleiding Rioleringstechniek: 30 augustus 2018.
  • Start opleiding Visuele Inspectie Riolering voor inspecteurs (IVIR): 8 november 2018.
 
Goed om te weten
  • Het is niet verplicht om de Introductieopleiding Rioleringstechniek te volgen. Wel moet iedere kandidaat het bijbehorende examen met voldoende resultaat afleggen. Een medewerker met voldoende rioolervaring kan zich rechtstreeks voor het examen aanmelden. Het verdient dan wel aanbeveling om het lesboek los aan te schaffen en door te nemen.
  • Tussen beide opleidingen zijn een examen én een herkansing gepland, daarom zit er zo veel tijd tussen.
  • Nadat de kandidaat ook het examen IVIR met voldoende resultaat heeft afgerond, krijgt hij een pasje dat 5 jaar geldig is. Door de kleur is direct zichtbaar in welk jaar het pasje is uitgegeven.

Meer informatie
Op www.wateropleidingen.nl/cursusaanbod/riolering-stedelijk vindt u over beide opleidingen meer informatie.

Kennisbank


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE