Goede informatie bij koop Veruit de meeste koopcontracten geven geen inzicht in de waterhuishoudkundige situatie van de omgeving in het algemeen en de staat van de funderingen in het bijzonder. Ook wordt er tijdens het koopproces nauwelijks over gesproken. Maar dat zou wel goed zijn, aangezien woningen in veen- en kleigebieden van vóór 1970 op dit gebied per definitie 'verdacht' zijn. Niemand wil immers een huis

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel