Onderzoek faalmechanismen van de riolering

Laatst geac­tu­aliseerd 03 juli 2017

Voor het Kennisprogramma Urban Drainage aan de TU Delft doet Matthijs Rietveld promotieonderzoek naar fysische mechanismen die leiden tot falen van de riolering. Een korte introductie.

Sinds november 2016 werk ik als PhD-kandidaat bij de TU Delft. In 2015 ben ik afgestudeerd aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen binnen de afdeling stromingsleer. Daarna ben ik gaan werken bij de groep Waterbouwkundige Constructies van het kennisinstituut Deltares. Hier heb ik mij verdiept in de stroming van water rondom deze constructies. Ik was vooral geïnteresseerd in de fysische verschijnselen en de maatschappelijke relevantie van water en stroming. Daarom ben ik overgestapt naar de TU Delft en de rioleringstechniek.

Promotieonderzoek

Op de afdeling Watermanagement van de faculteit Civiele Techniek maak ik deel uit van het Kennisprogramma Urban Drainage. In dit programma ben ik de opvolger van Johan Post. Hij heeft voornamelijk op statistische wijze faallocaties en faalmechanismen gedetecteerd. Hij ontdekte dat falen vaak plaatsvindt in de zogenaamde bovenzijde van het riool. Dat wil zeggen dat veel geconstateerde gebreken ontstaan door problemen in de huisaansluitingen en straatkolken.
 
Naar aanleiding van deze statistische analyse zal mijn onderzoek zich richten op een fysische analyse van de onderhoudsstructuren. Dit is nodig om het onderhoud te optimaliseren. In het onderhoud kunnen beheerders immers aan verschillende knoppen draaien. Als fysische mechanismen bekend zijn, kan bepaald worden welk en hoe vaak onderhoud zoals straatvegen of reinigen van kolken of riolen moet worden ingezet om falen te voorkomen en kosteneffectief te zijn.
 
Meer informatie over het onderzoek van Matthijs (Engelstalig).