Asbesthoudende voegenkit

Laatst geac­tu­aliseerd 07 september 2021

Riolering die tussen 1945 en 1993 is aangelegd, kan asbesthoudende voegenkit bevatten. Hier leest u waar asbest in oude riolering kan zitten, hoe u dit vaststelt en hoe u hiermee veilig kunt omgaan.

In de winter van 2019/2020 bleek bij twee gemeenten dat de in riolering gebruikte voegenkit asbest bevat. Dit betrof in de ene gemeente inhangend voegmateriaal van een te renoveren hoofdriool en in de andere gemeente bleek de moffenkit bij huisaansluitingen asbesthoudend. Nadat NSTT (sectorvereniging sleufloze technieken) en Stichting RIONED de sector hierover informeerden, hebben meerdere gemeenten verdachte locaties geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat voegenkit in specifieke situaties vaak voorkomt. In veruit de meeste gevallen bevat de voegenkit dan een geringe hoeveelheid asbest.

Aanvraag landelijke regeling voor lage risicoklasse

Gelukkig blijkt uit de tot nu toe verzamelde asbestinventarisatierapporten dat de asbestconcentraties relatief laag zijn. De vervolgens uitgevoerde blootstellingsmetingen op 15 locaties geven aan dat de asbestdeeltjes niet meetbaar vrijkomen bij werkzaamheden. Dit is op de eerste plaats geruststellend voor degenen die met deze voegenkit hebben gewerkt. Ook biedt het perspectief op uitvoering van werkzaamheden met beperkte beschermingsmaatregelen. Daarom heeft Stichting RIONED een aanvraag bij het Validatie en Informatiepunt Asbest (VIPasbest) ingediend voor een landelijke regeling om de risicoklasse voor de meeste soorten werkzaamheden aan asbesthoudende riolering te verlagen naar risicoklasse 1 volgens de Smart-methodiek. Hierdoor lopen projecten minder vertraging op en blijven de extra kosten binnen de perken. Lees hier meer over de aanvraag.

Waar zit asbesthoudende voegenkit?

Asbest is met name tussen 1945 en 1993 gebruikt. In riolering uit die periode kan asbest zitten in steenachtige materialen, dus riolen van (gewapend) beton en keramiek. Daarbij gaat het om alle verbindingen in (hoofd)riolen, rioolputten, aansluitleidingen en kolken, en in verbindingen van aansluitleidingen op andere objecten. Ook in de kit voor de aansluiting van kunststof aansluitleidingen op een steenachtig (hoofd)riool is in de praktijk asbest aangetroffen. Bij verbindingen met mof-spie, rubberring of klikinlaat zit waarschijnlijk geen (asbesthoudende) kit in de voeg.

Stappenplan en stroomschema verkennen asbestverdachte situatie

Voordat u met werkzaamheden aan oude riolering start doorloopt u een stappenplan. Een onderdeel hiervan is een stroomschema waarmee u asbestverdachte locaties kunt verkennen.
Bekijk het stappenplan voor uw project en het stroomschema.

Webinar ‘Veilig werken met asbesthoudende voegenkit’

Op 25 juni 2020 verzorgde Stichting RIONED een webinar over veilig werken met asbesthoudende voegenkit. Hierin lichtten Jody Schinkel (asbestdeskundige bij TNO) en Ton Beenen (projectleider bij Stichting RIONED) het stappenplan toe en vertelden zij over de gezamenlijke aanvraag voor een landelijke regeling om bij sanering een lage risicoklasse te hanteren (zie hieronder). Tijdens het webinar konden helaas niet alle vragen van deelnemers direct worden beantwoord. Op de pagina Webinar Veilig werken met asbesthoudende voegenkit hebben we deze vragen met de antwoorden op een rij gezet. Ook kunt u hier het webinar terugkijken.