Asbesthoudende voegenkit

Laatst geac­tu­aliseerd 29 maart 2021

Riolering die tussen 1945 en 1993 is aangelegd, kan asbesthoudende voegenkit bevatten. Hier leest u waar asbest in oude riolering kan zitten, hoe u dit vaststelt en hoe u hiermee veilig kunt omgaan.

In de winter van 2019/2020 bleek bij twee gemeenten dat de in riolering gebruikte voegenkit asbest bevat. Dit betrof in de ene gemeente inhangend voegmateriaal van een te renoveren hoofdriool en in de andere gemeente bleek de moffenkit bij huisaansluitingen asbesthoudend. Nadat NSTT (sectorvereniging sleufloze technieken) en Stichting RIONED de sector hierover informeerden, hebben meerdere gemeenten verdachte locaties geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat voegenkit in specifieke situaties vaak voorkomt. In veruit de meeste gevallen bevat de voegenkit dan een geringe hoeveelheid asbest.

Aanvraag landelijke regeling voor lage risicoklasse

Gelukkig blijkt uit de tot nu toe verzamelde asbestinventarisatierapporten dat de asbestconcentraties relatief laag zijn. De eerste blootstellingsmetingen geven aan dat de asbestdeeltjes niet meetbaar vrijkomen bij werkzaamheden. Dit is op de eerste plaats geruststellend voor degenen die met deze voegenkit hebben gewerkt. Ook biedt het perspectief op uitvoering van werkzaamheden met beperkte beschermingsmaatregelen. Daarom coördineert Stichting RIONED een aanvraag voor een landelijke regeling om de risicoklasse voor de meeste soorten werkzaamheden aan asbesthoudende riolering te verlagen. Hierdoor lopen projecten geen vertraging op en blijven de kosten binnen de perken.

Werkprotocol voor blootstellingsonderzoek

Er is een werkprotocol voor het blootstellingsonderzoek opgesteld, zodat de metingen bruikbaar zijn voor een landelijk afschalingsverzoek. Bij zo’n onderzoek wordt met speciale meetapparatuur het aantal asbestdeeltjes in de lucht gemeten tijdens de werkzaamheden zoals we die hebben voorgesteld in de werkprotocollen. We horen het daarom graag als u blootstellingsonderzoek volgens dit protocol overweegt of al hebt uitgevoerd. Ook kunnen wij u ondersteunen bij de voorbereidingen. Neem contact met ons op per mail.

Lees meer over de aanvraag voor de landelijke regeling voor een lage risicoklasse en hoe u hieraan kunt bijdragen.

Waar zit asbesthoudende voegenkit?

Asbest is met name tussen 1945 en 1993 gebruikt. In riolering uit die periode kan asbest zitten in steenachtige materialen, dus riolen van (gewapend) beton en keramiek. Daarbij gaat het om alle verbindingen in (hoofd)riolen, rioolputten, aansluitleidingen en kolken, en in verbindingen van aansluitleidingen op andere objecten. Ook in de kit voor de aansluiting van kunststof aansluitleidingen op een steenachtig (hoofd)riool is in de praktijk asbest aangetroffen. Bij verbindingen met mof-spie, rubberring of klikinlaat zit waarschijnlijk geen (asbesthoudende) kit in de voeg.

Stappenplan en stroomschema verkennen asbestverdachte situatie

Voordat u met werkzaamheden aan oude riolering start doorloopt u een stappenplan. Een onderdeel hiervan is een stroomschema waarmee u asbestverdachte locaties kunt verkennen.
Bekijk het stappenplan voor uw project en het stroomschema.

Webinar ‘Veilig werken met asbesthoudende voegenkit’

Op 25 juni 2020 verzorgde Stichting RIONED een webinar over veilig werken met asbesthoudende voegenkit. Hierin lichtten Jody Schinkel (asbestdeskundige bij TNO) en Ton Beenen (projectleider bij Stichting RIONED) het stappenplan toe en vertelden zij over de gezamenlijke aanvraag voor een landelijke regeling om bij sanering een lage risicoklasse te hanteren (zie hieronder). Tijdens het webinar konden helaas niet alle vragen van deelnemers direct worden beantwoord. Op de pagina Webinar Veilig werken met asbesthoudende voegenkit hebben we deze vragen met de antwoorden op een rij gezet. Ook kunt u hier het webinar terugkijken.