Normen, richtlijnen en leidraden leggen standaardwerkwijzen vast. Hierdoor weet iedereen waar hij aan toe is en hoeft een opdrachtnemer niet de ene keer zus en de andere keer zo te werken. Ook voorkomen normen, richtlijnen en leidraden oneerlijke concurrentie en vormen ze een gemeenschappelijk vertrekpunt voor innovatie.

Voor inspectie en beoordeling van riolering zijn de volgende Nederlandse en internationale standaarden het relevantst:
Voorblad van de Leidraad
Figuur A Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2 (Bron: Stichting RIONED) Vergroot afbeelding
Voorblad van de Classificatiemethodiek
Figuur B Classificeren van toestandsaspecten van rioolleidingen en -putten vastgelegd volgens NEN-EN 13508-2 (Bron: Stichting RIONED) Vergroot afbeelding
Voorblad van het model Programma van Eisen
Figuur C Model Programma van Eisen voor visuele inspectie (Bron: Stichting RIONED) Vergroot afbeelding

 

In het verleden werd ook de NEN 3399 vaak voorgeschreven, maar per 1 januari 2020 is deze norm vervallen.

Certificatie

Certificaten tonen of een bedrijf of persoon kan werken met de normen, richtlijnen en leidraden. Voor inspectie gaat het om:

Inspecteurspas
Figuur D Inspecteurspas, behaald na het diploma Inspecteur Visuele Inspectie Riolering (Bron: Wateropleidingen) Vergroot afbeelding
  • Certificatie van bedrijven aan de hand van de beoordelingsrichtlijnen 'BRL K10014' en 'BRL K10015'.
  • Certificatie van inspecteurs met het diploma Inspecteur Visuele Inspectie Riolering (IVIR) op basis van de 'NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011' en de 'Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2'. Dit diploma is vijf jaar geldig. De cursus en het examen worden georganiseerd door Wateropleidingen.
  • Kalibratierapporten van de gebruikte meetapparatuur. Het model Programma van Eisen voor visuele inspectie schrijft voor dat kalibratie ten hoogste 12 maanden geleden mag zijn uitgevoerd.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel