Nieuws

Wateropleidingen: cursussen klimaatadaptatie en opleiding toestandsbeoordeling riolering

Publicatiedatum 11 april 2023

Wateropleidingen, al jaren kennispartner van Stichting RIONED, organiseert weer twee cursussen over klimaatadaptieve maatregelen voor goed stedelijk waterbeheer. Tijdens de bijeenkomsten staat het delen van kennis over klimaat(verandering) en het klimaatrobuust inrichten van watersystemen centraal. Eind mei start de opleiding onderzoek en toestandsbeoordeling van het rioolstelsel.

Cursus Klimaatadaptatie in de stad
Start 10 mei | Utrecht | 4 bijeenkomsten
In deze cursus leer je met de stresstest juiste keuzes te maken voor klimaatadaptieve maatregelen. Je gaat aan de slag met ontwerp, aanleg, beheer en monitoring van maatregelen. Je bezoekt creatieve oplossingen ter inspiratie van je eigen situatie. Na afloop van deze cursus maak jij de stedelijke omgeving klimaatproof en verminder je de kwetsbaarheid tegen zowel water, hitte als droogte.

Cursus Klimaatrobuust watersysteem op de hoge zandgronden
Start 11 mei | Hellendoorn | 3 bijeenkomsten
Deze cursus richt zich op het effect van klimaatadaptieve maatregelen op hoge zandgronden. Na afloop heb je kennis van  hoe je natuurlijke principes kan toepassen in het hydrologisch en ecologisch systeem. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en nature based solutions leer je tijdens de excursies hoe je water beter kunt vasthouden en de sponswerking van de bodem verbetert.

Opleiding Onderzoek en toestandsbeoordeling van riolering
Start 31 mei | Utrecht | 4 bijeenkomsten
Hoe bepaal je of buizen en putten in het rioolstelsel écht aan reparatie of vervanging toe zijn? Het bereiken van de volledige financiële afschrijving, de geautomatiseerde conclusies van de beheersoftware of geplande wegvernieuwing zijn wel aanleidingen, maar geven geen basis voor een goede maatregelkeuze. In deze opleiding leer je hoe je tot een goede beoordeling van de conditie van jouw rioolstelsel komt en prioriteiten stelt bij het nemen van maatregelen.

 

Alle nieuwsberichten