Nieuws

Twee publicaties over ordening van ondergrondse netten

Publicatiedatum 12 februari 2024

Per 1 februari publiceert NEN de herziene norm NEN 7171-1 ‘Ordening van ondergrondse netten - Deel 1: Criteria’ en begint de commentaarronde (tot 1 mei 2024) voor de concept-NPR 7171-1 ‘Ordening van ondergrondse netten - Deel 1: Proces’.

Per 1 februari 2024 is de grondig herziene norm NEN 7171-1 gepubliceerd. De norm geeft bij nieuwbouwsituaties normatief criteria voor goede ordening van ondergrondse netten in openbare grond. De principes zijn niet-normatief ook goed toepasbaar voor bestaande situaties of uitbreidingen. De norm is niet bedoeld voor verleggingen.

Tegelijkertijd brengt NEN de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 7171-2 in consultatie. Alle netbeheerders mogen tot 1 mei 2024 commentaar geven op deze NPR, die toelichting geeft op het proces bij de inrichting en ordening van de ondergrond (zowel openbaar als particulier) en de aanleg van ondergrondse netten. Deze daarbij betrokken partijen richten het proces en de verschillende projectfasen gezamenlijk in en leggen de bijbehorende verantwoordelijkheden vast. De NPR is van toepassing op alle ordeningssituaties, waaronder nieuwbouw, herontwikkeling, reconstructie en uitbreiding.

 

Alle nieuwsberichten