Nieuws

Succesvolle lancering van Morgencirculair: Een stap richting circulaire toekomst

Publicatiedatum 07 mei 2024

Medio april werd de website Morgencirculair.nl met succes gelanceerd, een website die een belangrijke rol speelt in het realiseren van de nationale doelstelling in 2050 volledig circulair.  Morgencirculair biedt een praktische tool voor opdrachtgevers en projectleiders om nationale doelstellingen voor stedelijke waterprojecten om te zetten in concrete projectdoelstellingen. Deze projectdoelstellingen dienen vervolgens als leidraad voor ontwerpers, beheerders en andere betrokkenen om de doelstellingen in concrete acties om te zetten.

Positieve feedback van gebruikers

De reacties op de lancering van de website Morgencirculair.nl waren overwegend positief. Gebruikers prezen vooral de eenvoud en toegankelijkheid van de tool. De directe toegang tot de tool na het inloggen, via de "Direct starten" button, werd als bijzonder handig ervaren. Voor diegenen die in de tool meer informatie wilden, bood de "Bekijken" knop uitgebreide informatie. Maar voor degenen die meteen aan de slag wilden, volstonden de "Aan de slag" knoppen om door de verschillende fasen van hun project te navigeren en circulariteit een plek te geven in hun projecten, en dat alles via de tool zelf.

Toekomstplannen

Naast de positieve feedback werd er ook gevraagd naar praktijkvoorbeelden. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, zullen vanaf medio juni elke twee maanden praktijkvoorbeelden worden toegevoegd aan de website. Maar het blijft niet bij deze toevoegingen. Morgencirculair blijft zich ontwikkelen en verbeteren. De focus blijft liggen op het luisteren naar de gebruikers en het inspelen op hun behoeften. Gebruikers worden aangemoedigd om suggesties te blijven doen over hoe Morgencirculair Stichting RIONED kan helpen bij het implementeren van circulariteit binnen hun projecten of organisaties.

De succesvolle lancering van Morgencirculair markeert een belangrijke stap voorwaarts op weg naar een meer circulaire toekomst. Met een groeiende gemeenschap van betrokkenen en een steeds uitgebreidere toolbox, staat Morgencirculair klaar om bij te dragen aan een duurzamere wereld.

Alle nieuwsberichten